27 October 2009

مرگ کودک کار ۱۲ ساله افغانی بر اثر سرما در ایران

کودک ۱۲ ساله افغانی پس از کم کردن گله گوسفند، در ارتفاعات سنگسر سمنان بر اثر بارش برف شدید و غلبه سرماه، زیر برف مدفون و جان باخت.به گزارش تریبون به نقل از ایلنا، عارف پسر ۱۲ ساله افغانی که جهت کارگری با خانواده اش به ایران آمده بود. پس از مدتی کارگری ساختمان، به سمنان رفت و به کار چوپانی مشغول شد.وی که سرپرستی ۱۵۰۰ راس دام را داشت به علت برف شدید و بوران گله را کم کرد.
عارف برای فرار از سرما به داخل چاله ای رفت تا از سرما در امان باشد، اما پس از گذشت چند ساعت سرما به او غلبه کرد و به خواب رفت و بر اثر برف در زیر برف مدفون شد و جان باخت.هم اکنون طبق آمارهای رسمی نهصدهزار و طبق آمار غیررسمی ۵/۲ میلیون پناهنده افغانی در کشورمان زندگی می‌کنند که اکثریت آنها به اشغال سخت و زیان مشغول هستند.
در این میان سرنوشت هزاران کودک افغانی در کشور به دلیل مشکلات مهاجرت و نبود سیاست‌های لازم برای بازگشت این تبعه‌ها، همچون عارف کودک ۱۲ ساله افغانی نامشخص و نامعلوم است.
ایران پرس نیوز. And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment