14 June 2011

نگاهي به زندگي غمبار عروسان خردسال افغان

http://www.iranianuk.com/article.php?id=64310
نگاهي به زندگي غمبار عروسان خردسال افغان
اجبار كودكان براي ازدواج در سنين خردسالي در حالي كه كودك در حال كسب تجربه هاي ارتباط با محيط پيرامون و كسب مهارت هاي زندگي هستند و هنوز قادر به تجزيه و تحليل قواعد پيچيده زندگي زناشويي و چگونگي برخورد مناسب با زوج خود در شرايط مختلف زندگي نيستند، تبعيض و ظلم بزرگي به دختراني است كه تجربه زندگي مشترك شان براي هميشه در هاله اي از ترس و تبعيض خواهد بود.

به گزارش دادنا، از بين مسائل مختلفي نظير سوء تغذيه، كمبود شير مادر، بي سرپرستي، بي هويتي فرزندان خارج از ازدواج رسمي، فقدان خدمات بهداشتي و درماني لازم، فقر آموزشي، بيسوادي، بهره كشي جسمي و جنسي و دهها مورد ديگر، ازدواج كودك در برخي از كشورها مانند افغانستان و برخي از كشورهاي خاورميانه و قاره آفريقا يكي از مهمترين مسائلي است كه گريبان دهها هزار دختر و پسر واقع در سن كودكي را به مخاطره انداخته است كه با پيشگيري آن مي توان ميليونها كودك را از ورطه فقر و محروميت رها ساخت.

به گزارش يونيسف، ازدواج كودك يا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با كودك زير ۱۸سال است. در اين ميان با وجودي كه هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج هاي زودهنگام هستند ولي دختران بيشترين قربانيان اين پديده بشمار مي روند.ازدواج اجباري ازدواجي است كه بدون توافق معتبر يكي از طرفين يا هر دو زوج صورت مي گيرد و در آن اجبار عاطفي يا بدني يك عامل اصلي است. از اين منظر بدليل اينكه هر فرد زير ۱۸ سالي نمي تواند اطلاعات لازم براي يك انتخاب سرنوشت سازي مانند ازدواج را براحتي بدست آورد، هر ازدواج در بين كودكان علاوه بر زودهنگام بودن، ازدواج اجباري هم محسوب مي شود. در برخي از كشورهاي آفريقايي مانند نيجر، چاد، مالي، گينه و بوركينافاسو حدود ۸۰ درصد دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگي مجبور به ازدواج كردن مي شوند.
نشريه “فارين پاليسي” نگاهي تحليلي همراه با تصاوير انداخته به اين پديده غمبار و تاسف بار در كشور محروم افغانستان.

بنا به آمار يونيسف حدود ۵۰ ميليون دختر زير ۱۷ سال در كشورهاي در حال توسعه مجبور شده اند متاهل شوند. پديده ازدواج كودكان در افغانستان بويژه در مناطق روستايي شايع است. ۵۷ درصد از دختران افغان قبل از رسيدن به سن ۱۶ سالگي عروس مي شوند و آمار مرگ آنان به علت حاملگي زودرس بسيار بالاست. در عكس فوق سعيد محمد ۵۵ ساله با روشن كاظم ۸ ساله در مراسم نامزدي ديده مي شوند. پدر عروس، عبدل كاظم ۶۰ ساله با بيان اينكه راضي به اين ازدواج نبوده اما فقرشديدمجبور به رضايت وي براي اين ازدواج شده است.
 
 
فايز محمد ۴۰ ساله با غلام حيدر ۱۱ ساله در روستاي دمردر در حال برگزاري مراسم ازدواج هستند. اين عكس به عنوان نماد و عكس برگزيده از سوي يونيسف انتخاب و از عكاس آمريكايي آن قدرداني شد.
 
 

زهرا عروس افغاني در سالن آرايشي در باميان براي شركت در مراسم ازدواج آماده مي شود.
 
 


همه ازدواج ها در سنين كودكي رخ نمي دهد اما بعيد است سن عروس ديگر از ۲۴ سال بالاتر برود. در عكس فوق رضا علي زاده ۲۴ساله با عروس ۲۱ ساله اش آجيلا نظري پس از مراسم عقد در حال بازگشت به خانه شان در روستاي هزاره هرات هستند. اين دو قبل از ازدواج فقط يك بار با هم ملاقات كرده بودند.
 


ازدواج اجباري در افغانستان بسيار رواج دارد. در برخي از خانواده هاي افغان دختر وسيله اي نيست جز راهي براي خلاصي از قرض مالي و يا شركت در فعاليت هاي اقتصادي پدر خانواده. در عكس فوق عروس نوجواني همراه با داماد در شهر باميان عازم شركت در مراسم ازدواج خود هستند.
 
 
عروس و داماد در حال راه رفتن در روستايي در باميان افغانستان.
  

مادر و مادربزرگ عروس در حال آويختن گوشواره به عروس در كابل هستند. بعد از دوران طالبان سالن هاي ازدواج دوباره بازگشايي شد و شادماني و بوق زدن ماشين عروس و همراهانشان در خيابانهاي كابل بار ديگر رواج يافت ولي قانوني براي منع ازدواج كودكان تصويب نشد.
 
 


بس گُل دختر ۱۷ ساله افغان در خانه حمايت از زنان در باميان. وي در سن ۱۱ سالگي مجبور به ازدواج با مردي همسن پدر خود شد و به علت سوء رفتار با وي از طرف شوهرش مجبور به فرار و پناه گرفتن در خانه امن باميان شد. 

 
 
دختر بچه كوچكي در حال فروش آدامس در كنار يك سالن آرايش عروس در كابل. پشت اين پرده هاي محصور شده با پرده ها عروس ها ساعت ها براي مراسم ازدواج آماده مي شوند. اين دختر آدامس فروش در چه سني متاهل مي شود؟!
 


بهترين دوست عروس، مترا آماده ورود داماد براي تحويل عروس نوجوان است. برخي از اين كودكان و نوجوانان به اميد داشتن زندگي بهتر و فرار از فقر با خوشحالي تن به ازدواج هاي اجباري مي دهند.
 
 
افسر پليس زن مالالاي كاكار در حال دستگيري جانان ۳۵ ساله كه تلاش كرده بود همسر ۱۵ ساله خود را در قندهار به خاطر فرار كردن از خانه و پناه بردن به مادرش به قتل برساند. عروس ۱۵ ساله به خاطر سوء رفتار شوهر و مادر شوهرش مجبور به فرار شده بود. جميله عروس ۱۵ ساله در حالي كه فقط يك سال داشته به عقد اين مرد درآمده و در سن ۱۰ سالگي به خانه شوهر فرستاده شده بود. افسر پليس زن چندي پيش كشته شد.

مراسم ازدواج دسته جمعي گروهي ۵۰ زنان در استان هرات افغانستان. اكثر اين عروسها كمتر از هجده سال دارند.
 
 


مجگون آموني دختر ۱۶ ساله در حال گريه. وي به خاطر خشونت شوهرش مجبور به فرار و پناه گرفتن در موسسه خدمات اجتماعي در هرات شده است. وي در اين مركز به مدت شش ماه زندگي كرد تا خانواده اش راضي به حمايت و پذيرفتن او شوند اما در جامعه عقب مانده افغان هر زني كه از خانه شوهرش فرار كند مايه ننگ خانواده پدري اش محسوب ميشود. مجگون زماني كه فقط ۱۱ سال سن داشت به عقد مردي ۶۰ ساله در ازاي تحويل دو بسته هروئين درآمد. وي مجبور به قاچاق مواد مخدر در خانه شوهرش شد تا زماني كه مجبور به فرار از خانه شوهرش شد.
READ MORE...

نگاهي به زندگي غمبار عروسان خردسال افغان

نگاهي به زندگي غمبار عروسان خردسال افغان
اجبار كودكان براي ازدواج در سنين خردسالي در حالي كه كودك در حال كسب تجربه هاي ارتباط با محيط پيرامون و كسب مهارت هاي زندگي هستند و هنوز قادر به تجزيه و تحليل قواعد پيچيده زندگي زناشويي و چگونگي برخورد مناسب با زوج خود در شرايط مختلف زندگي نيستند، تبعيض و ظلم بزرگي به دختراني است كه تجربه زندگي مشترك شان براي هميشه در هاله اي از ترس و تبعيض خواهد بود.

به گزارش دادنا، از بين مسائل مختلفي نظير سوء تغذيه، كمبود شير مادر، بي سرپرستي، بي هويتي فرزندان خارج از ازدواج رسمي، فقدان خدمات بهداشتي و درماني لازم، فقر آموزشي، بيسوادي، بهره كشي جسمي و جنسي و دهها مورد ديگر، ازدواج كودك در برخي از كشورها مانند افغانستان و برخي از كشورهاي خاورميانه و قاره آفريقا يكي از مهمترين مسائلي است كه گريبان دهها هزار دختر و پسر واقع در سن كودكي را به مخاطره انداخته است كه با پيشگيري آن مي توان ميليونها كودك را از ورطه فقر و محروميت رها ساخت.

به گزارش يونيسف، ازدواج كودك يا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با كودك زير ۱۸سال است. در اين ميان با وجودي كه هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج هاي زودهنگام هستند ولي دختران بيشترين قربانيان اين پديده بشمار مي روند.ازدواج اجباري ازدواجي است كه بدون توافق معتبر يكي از طرفين يا هر دو زوج صورت مي گيرد و در آن اجبار عاطفي يا بدني يك عامل اصلي است. از اين منظر بدليل اينكه هر فرد زير ۱۸ سالي نمي تواند اطلاعات لازم براي يك انتخاب سرنوشت سازي مانند ازدواج را براحتي بدست آورد، هر ازدواج در بين كودكان علاوه بر زودهنگام بودن، ازدواج اجباري هم محسوب مي شود. در برخي از كشورهاي آفريقايي مانند نيجر، چاد، مالي، گينه و بوركينافاسو حدود ۸۰ درصد دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگي مجبور به ازدواج كردن مي شوند.
نشريه “فارين پاليسي” نگاهي تحليلي همراه با تصاوير انداخته به اين پديده غمبار و تاسف بار در كشور محروم افغانستان.

بنا به آمار يونيسف حدود ۵۰ ميليون دختر زير ۱۷ سال در كشورهاي در حال توسعه مجبور شده اند متاهل شوند. پديده ازدواج كودكان در افغانستان بويژه در مناطق روستايي شايع است. ۵۷ درصد از دختران افغان قبل از رسيدن به سن ۱۶ سالگي عروس مي شوند و آمار مرگ آنان به علت حاملگي زودرس بسيار بالاست. در عكس فوق سعيد محمد ۵۵ ساله با روشن كاظم ۸ ساله در مراسم نامزدي ديده مي شوند. پدر عروس، عبدل كاظم ۶۰ ساله با بيان اينكه راضي به اين ازدواج نبوده اما فقرشديدمجبور به رضايت وي براي اين ازدواج شده است.
 
 
فايز محمد ۴۰ ساله با غلام حيدر ۱۱ ساله در روستاي دمردر در حال برگزاري مراسم ازدواج هستند. اين عكس به عنوان نماد و عكس برگزيده از سوي يونيسف انتخاب و از عكاس آمريكايي آن قدرداني شد.
 
 

زهرا عروس افغاني در سالن آرايشي در باميان براي شركت در مراسم ازدواج آماده مي شود.
 
 


همه ازدواج ها در سنين كودكي رخ نمي دهد اما بعيد است سن عروس ديگر از ۲۴ سال بالاتر برود. در عكس فوق رضا علي زاده ۲۴ساله با عروس ۲۱ ساله اش آجيلا نظري پس از مراسم عقد در حال بازگشت به خانه شان در روستاي هزاره هرات هستند. اين دو قبل از ازدواج فقط يك بار با هم ملاقات كرده بودند.
 


ازدواج اجباري در افغانستان بسيار رواج دارد. در برخي از خانواده هاي افغان دختر وسيله اي نيست جز راهي براي خلاصي از قرض مالي و يا شركت در فعاليت هاي اقتصادي پدر خانواده. در عكس فوق عروس نوجواني همراه با داماد در شهر باميان عازم شركت در مراسم ازدواج خود هستند.
 
 
عروس و داماد در حال راه رفتن در روستايي در باميان افغانستان.
  

مادر و مادربزرگ عروس در حال آويختن گوشواره به عروس در كابل هستند. بعد از دوران طالبان سالن هاي ازدواج دوباره بازگشايي شد و شادماني و بوق زدن ماشين عروس و همراهانشان در خيابانهاي كابل بار ديگر رواج يافت ولي قانوني براي منع ازدواج كودكان تصويب نشد.
 
 


بس گُل دختر ۱۷ ساله افغان در خانه حمايت از زنان در باميان. وي در سن ۱۱ سالگي مجبور به ازدواج با مردي همسن پدر خود شد و به علت سوء رفتار با وي از طرف شوهرش مجبور به فرار و پناه گرفتن در خانه امن باميان شد. 

 
 
دختر بچه كوچكي در حال فروش آدامس در كنار يك سالن آرايش عروس در كابل. پشت اين پرده هاي محصور شده با پرده ها عروس ها ساعت ها براي مراسم ازدواج آماده مي شوند. اين دختر آدامس فروش در چه سني متاهل مي شود؟!
 


بهترين دوست عروس، مترا آماده ورود داماد براي تحويل عروس نوجوان است. برخي از اين كودكان و نوجوانان به اميد داشتن زندگي بهتر و فرار از فقر با خوشحالي تن به ازدواج هاي اجباري مي دهند.
 
 
افسر پليس زن مالالاي كاكار در حال دستگيري جانان ۳۵ ساله كه تلاش كرده بود همسر ۱۵ ساله خود را در قندهار به خاطر فرار كردن از خانه و پناه بردن به مادرش به قتل برساند. عروس ۱۵ ساله به خاطر سوء رفتار شوهر و مادر شوهرش مجبور به فرار شده بود. جميله عروس ۱۵ ساله در حالي كه فقط يك سال داشته به عقد اين مرد درآمده و در سن ۱۰ سالگي به خانه شوهر فرستاده شده بود. افسر پليس زن چندي پيش كشته شد.

مراسم ازدواج دسته جمعي گروهي ۵۰ زنان در استان هرات افغانستان. اكثر اين عروسها كمتر از هجده سال دارند.
 
 


مجگون آموني دختر ۱۶ ساله در حال گريه. وي به خاطر خشونت شوهرش مجبور به فرار و پناه گرفتن در موسسه خدمات اجتماعي در هرات شده است. وي در اين مركز به مدت شش ماه زندگي كرد تا خانواده اش راضي به حمايت و پذيرفتن او شوند اما در جامعه عقب مانده افغان هر زني كه از خانه شوهرش فرار كند مايه ننگ خانواده پدري اش محسوب ميشود. مجگون زماني كه فقط ۱۱ سال سن داشت به عقد مردي ۶۰ ساله در ازاي تحويل دو بسته هروئين درآمد. وي مجبور به قاچاق مواد مخدر در خانه شوهرش شد تا زماني كه مجبور به فرار از خانه شوهرش شد.
READ MORE...