16 November 2010

توضیح المسائل، روح الله خمینی مسئله دوازدهم: لمس بشهوت و آغوش گرفتن و دست مالی کردن زیر 9 سال اشکال ندارد هر چند که شیر خواره باشد

برای نشریه کودکان مقدمند: آنچه در زیر می خوانید موضوع انتخابی این شماره و پیشنهادی برای شماست تا راجع به آن مطلب بنویسید، ما همه مطالب رسیده را تماما و یا با تلخیص در شماره بعد ، درج خواهیم داد.
(شما  کامنت بدهید ما آنها را برای نشریه می فرستیم)

توضیح المسائل، روح الله خمینی مسئله دوازدهم:
کسیکه زوجه ای کمتر از نه سال دارد و طی او بر وی جایز نیست، چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع، و اما کامگیری از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند که شیر خواره باشد
و اگر قبل از 9 سال باشد و قبل از 9 سال او را وطی کند، اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و یا مجرای حیض و غایت او را یکی کرده باشد تا ابد وطی بر او حرام می شود....
تفخیذ :دست مالی کردن
افضاء:یکی شدن مجرای دفع مدفوع و ادار
READ MORE...

مرکز نگهداري کودکان بي‌سرپرست تبریز تعطیل شد

شهرزاد نیوز: کودکان بی‌سرپرستی که در "خانه کودکان و نوجوانان امید" در تبریز نگهداری می‌شدند، با حکم استانداری آذربایجان شرقی به تعطیل این مرکز، آواره شدند.
به گفته‌ی مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، تعطیلی این مرکز ناشی از " مشکلات قانوني و ثبتي" است که در نهایت طرف شاکی حکم تخلیه سازمان را گرفته است.
محمدرضا صادقی در این رابطه به خبرنگار قدس گفت: "چطور ممکن است مؤسسه اي که تا چند سال قبل وجود خارجي نداشته هم اکنون ادعاي مالکيت زمين را مي کند، در حالي که به نظر مي رسد عمده ترين هدف آنها سود تجاري حاصل از ساخت و ساز در اين زمين مرغوب است. وی تصریح کرد: بايد تکليف يک هزار کودک يتيم و بي سرپرست، دو هزار زن بي سرپرست و سه هزار معلول که از خدمات اين مرکز بهره مند مي شوند، روشن شود".
معاون بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در اظهار نظری پیرامون این قضیه، مشکل را ناشی از "قصور و خیانت" مسؤولان وقت بهزيستي استان در سال 1360 دانست که با وجود امکان ثبت ساختمان به نام مرکز نگهداری از کودکان، از این کار خودداری کرده‌اند. علت هر چه که باشد، کودکانی که در این مرکز نگهداری می‌شدند، بی‌سرپناه شده‌اند.
 

. And here is the rest of it.
READ MORE...