06 May 2010

کودکان

READ MORE...

همه ساله در جهان ، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند

همه ساله در جهان ، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند
كانون زنان ايرانى : همه ساله، صدها هزار زن جان می بازند و سه ميليون نوزاد درهفته اول زندگی می ميرند چون به خدمات دوران بارداری و ماماهای دوره ديده دسترسی ندارند. دربرابر هر مرگ درد آور هنگام زايمان ، 20 زن ديگر با بيماريها و ناتوانائيهای طولانی مدت مانند فيستولا روبرو می شوند.

درروز جهانی ماما، کنفدراسيون بين المللی ماما و صندوق جمعيت ملل متحد، از دولت های جهان درخواست دارند تا کمبود 350000 ماما در جهان را دردستورکارخود قراردهند .

ثريا عبيد, مدير اجرائی صندوق جمعيت مى گويد: " هيچ زنی نبايد جان خود رابرای زندگی بخشيدن از دست بدهد. بايد برای تربيت ماماهای دوره ديده و ارائه خدماتی که زندگی زنان را نجات می بخشد سرمايه گذاری کنيم و خدمات مامائی را درالويت برنامه ها، سياست ها و بودجه های سلامت قراردهيم.

اگنتا بريجز دبير کنفدراسيون بين المللی ماما نيز معتقد است : " نياز فوری به ماماهای دوره ديده دربسياری از جوامع محلی دور از دسترس که با کمبود آنان روبرو هستند ويا با بحران مواجه شده اند وجود دارد."
. صندوق جمعيت ملل متحد و کنفدراسيون بين المللی ماما همچنين اعلام می دارند که ماما ها در جوامعی که اجازه کارداشته و امکان استفاده از مهارتهای خود را دارند قادر به پيشگيری تا 90 درصد از مرگ و مير مادران هستند و می توانند نقش تمام عياری دردوران بارداری ، زايمان و پس اززايمان ايفا كنند. آنها همچنين نقش بسيار مهمی در ارائه خدمات تنظيم خانواده ، مشاوره و پيشگيری ازانتقال ويروس اچ آی وی ازمادر به نوزاد دارند.

همچنان که جهان به سوی دهمين سال بازبينی اهداف هزاره پيش می رود، هردو اين سازمان ها به تلاش مستمر خود در جلب حمايت مالی هرچه بيشتر هدف های4،5و 6 به منظور کاهش مرگ ومير نوزادان ، بهبود سلامت باروری و مبارزه با اچ آی وی و ايدز ادامه خواهند داد.

ما منتظر سمپوزيوم عالی مامائی از 5 تا 6 ژوئن در واشنگتن و سپس کنفرانس Women Deliver هستيم. هدف سمپوزيوم افزايش آگاهی درباره نقش اساسی خدمات مامائی دردستيابی به هدفهای هزاره4،5 و6 و همچنين بررسی چالشهای موجود دراستانداردهای جهانی در آموزش و مقررات مربوط به ماما ها و تقويت خدمات باروری است.

درروز جهانی ماما، کنفدراسيون بين المللی ماما و صندوق جمعيت ملل متحد بارديگر بر تعهدات خود در همکاری بايکديگربراى بهبود آموزش ، مقررات مربوطه ، وضعيت وشرايط کارماماها درجهان تاكيد كردندد. اين تعهد درراستای تجليل از خدمات مامائی با کيفيت درسراسر جهان و به رسميت شناختن اين نکته که جهان هم اکنون بيش از هرزمان ديگری به خدمات مامائی نيازدارد تازندگی زنان و نوزادان را نجات دهند.
.
READ MORE...

طرح شاداب‌سازی مدارس دخترانه يا زندان زنان: خارج کردن مدارس دخترانه از اشراف ساختمان‌های مشرف، به کارگيری نيروهای زن و بهره‌برداری از حمايت‌های ائمه جماعات

مدير کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با تشريح جزييات اجرای طرح شاداب‌سازی مدارس دخترانه، گفت: مدارس دختران بايد از ديد ساختمان‌های مشرف خارج شوند.

ايسنا نوشت:سويزی درباره اقدامات زمينه‌ساز طرح شاداب‌سازی مدارس دخترانه کشور، گفت: فرهنگ‌سازی جهت پذيرش اجرای طرح در مدارس بايد بين اوليا، مسوولان، صاحب‌نظران، کارشناسان و خيران در آموزش و پرورش همچنين تغيير و اصلاح نگرش خيران جهت ساخت مدارس دخترانه با نقشه‌های خاص و ويژه که نياز به بازسازی مجدد نداشته باشد، صورت بگيرد.

وی افزود: برای اجرای اين طرح لازم است مديران و کادر اجرايی مدارس جهت تفهيم طرح به اوليا و دانش‌آموزان و ايجاد فضاهای مفرح، بهره‌برداری از حمايت‌های معنوی و مادی مسوولان محلي، ائمه جماعات، شورای شهر، شهرداری و فرمانداری و ساير مراجع ذي‌صلاح بايد کارهايی را صورت دهند.
به گفته مدير کل دفتر امور زنان وزارت آموزش پرورش، جهت شاداب‌سازی در مدارس دخترانه تغييرات بايد در سه محور متناسب‌سازی کالبدي، زيباسازی محيطی و بهسازی مناسبات انسانی انجام شود. وی بيان کرد: بايد در مدارس دختران فضاهای سبز و امکانات تفريحی ـ ورزشی و بازی برای دانش‌آموزان ايجاد شود.

سويزی تاکيد کرد: خارج کردن مدارس دخترانه از اشراف ساختمان‌های مشرف، به کارگيری نيروهای زن در تمام زمينه‌های کاری مدرسه، ايجاد اتاق ديدار و گفت‌وگو با مراجعان مرد و اوليا، استفاده نکردن از چشم الکترونيک در محيط درونی مدرسه به منظور ايجاد آرامش و آزادی عمل همراه با مراقبت از محيط پيرامونی مدرسه از ديگر برنامه‌هايی است که بايد برای شاداب‌سازی مدارس دخترنه صورت گيرد.

وی همچنين شاداب‌سازی فضای فيزيکی با بهره‌مندی علمی از رنگ، نور، آب، هوای آزاد، گل و سبزه، نمايه‌های تبليغی اعم از سمعی و بصري، نصب وسايل ورزشی ثابت و حتی استفاده از وسايل ورزشی مانند اسکيت و دوچرخه در مدارس دخترانه، ساخت آلاچيق‌ها، نيمکت‌ها و سکوهای رنگی به اشکال جذاب و قابل استفاده برای استراحت و گپ و گفت‌وگوها دانش‌آموزان و معلمان در ساعات تفريح را از ديگر اقداماتی برشمرد که به عنوان يک نياز برای دانش‌آموزان دختر محسوب مي‌شود.
.
READ MORE...

قصد محاکمه فعال کودک با اتهامات دروغين بازجويان وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،مهدی سليمی والا( آميزش) فعال کودکان با اتهام واهی به دادگاه احضار شد.
فعال حقوق کودکان مهدی سليمی والا (آميزش) برای محاکمه با اتهامی و واهی به شعبه 108 دادگاه شهر ری احضار شد. او می بايست روز 26 ارديبهشت ماه در اين شعبه مورد محاکمه قرار گيرد.آقای سليمی والا از داشتن وکيل محروم است. آقای مهدی سليمی والا به دليل فعاليت در ان. جی . او جهان شايسته برای کودکان که در حمايت از کودکان کار و خيابانی فعاليت می کند دستگير شد ولی به او اتهام غير معمول و غير واقعی تحصيل مال نامشروع نسبت داده شده است و قرار است بر اين مبنی مورد محاکمه قرار گيرد. به نظر می آيد که قصد تشکيل پرونده های متعدد عليه اين فعال کودکان دارند. . يکی از شيوهای دادگاههای انقلاب برای پنهان کردن اعمال غير قانونی و غير انسانی خود عليه زندانيان سياسی و وکلای آنها که به کار می برند. زندانی سياسی و وکيل او حق داشتن نسخه ای از پرونده همانگونه که در تمامی جهان معمول است خوداری می کند. زندانی سياسی تا روز دادگاه از کليات اتهامات نسبت داده شده خود بی اطلاع است . دادگاه انقلاب حتی از ابلاغ کتبی و رسمی حکم صادر شده به زندانی سياسی و وکيلش خوداری می کند. به اين دليل خانواده زندانی سياسی قادر به اعتراض رسمی نسبت به اين حکم در دادگاههای بالاتر نيستند چونکه حکم رسمی در دست ندارند که به آن اعتراض کنند. وقتی که خانواده زندانی سياسی و وکيل نسبت به اين رفتار قاضی اعتراض می کنند به آنها گفته می شود که شما می خواهيد آن را روی سايتها قرار دهيد و اين دليل قاطعی است از غير قانونی بودن اتهامات نسبت داده شده به زندانيان سياسی است.
لازم به ياد آوری مهدی سليمی والا 22 ساله 10 بهمن ماه 1388 با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر ری منتقل شد. او در شعبه 11 بازپرسی امنيت دادگاه انقلاب به اتهام تبليغ عليه نظام به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد. در آنجا بازجويی با نام مستعار ياسر او را تحت شکنجه های شديد روحی قرار داد و اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين و اتهامات اخلاقی به اين فعال کودک نسبت داد.او بيش از 6 هفته در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين بسر برد.علاوه بر او ساير فعالين کودک مانند خانم مريم ضياء، بابک نظري،سعيده ميرزائی و رضا خندان دستگير شدند. رضا خندان نويسنده و فعال حقوق کودک همچنان در زندان می باشد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نسبت دادن اتهامات دروغين و واهی که به صورت يک روش معمول بازجويان وزارت اطلاعات و دادگاهای انقلاب تحت نفوذ آنها عليه فعالين کودکان بکار می برند را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و يونيسف خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب فعالين کودکان در ايران است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
15 ارديبهشت 1389 برابر با 5 می 2010
.
READ MORE...

سن شروع اعتياد به پانزده سالگی رسيد

مردمک : قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن شروع اعتياد در ايران را «15-16 سالگی» و مقطع دبيرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، طاها طاهری روز چهارشنبه 15 ارديبشت ماه، در حاشيه جلسه شورای هماهنگی استان تهران از روند بررسی برنامه‌های مربوط به مواد مخدر، به خبرنگاران گفت که اعتياد در ايران مهار شده و ميانگين سن اعتياد هم از 22.5 سال به 23 سال رسيده است.

آقای طاهری در عين حال تاکيد کرد: «اما شيوع آن از مواد صنعتی به سمت مواد پرخطرتر رفته است به طوری که مواد کراک و شيشه شايع شده است.»

بر اساس آمارهای ارائه ‌شده از سوی مسئولان، مصرف سيگار و دخانيات در ميان دانش‌آموزان دختر درحال افزايش است و دانش‌آموزان تهرانی در اعتياد وضعيت بدتری نسبت به ساير دانش‌آموزان کشور دارند.

حسن امامي‌رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت نيز پيش از اين اعلام کرده بود که سن مصرف دخانيات در ايران به حدود 12 سال کاهش يافته و مسئله دخانيات بيش از همه قشر دانش‌آموز و جوان را تهديد مي‌کند.
.
آقای طاهری در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران، از وجود مشکلاتی در برخورد با توزيع‌کنندگان مواد صنعتی و توسعه آن در قشرهای مختلف جامعه خبر داد و تصريح کرد که با بررسی موضوع و نهايی شدن قانون در مجمع تشخيص مصلحت، روش مناسبی برای رفع اين مشکلات در دستگاه‌ها گرفته‌ مي‌شود.

وی از وجود مشکلاتی در برخورد با روان‌گردان‌ها بر توليد، توزيع، فروش و مصرف سخن به ميان آورد و افزود: «چون اين مواد جزء مواد مخدر سنتی به حساب نمي‌آيند، افرادی که اين مواد را در اختيار جامعه قرار مي‌دهند حاشيه امن پيدا کرده‌اند و اين مسئله در کنار کاهش قيمت مواد صنعتی بسيار خطرناک است.»

آقای طاهری در بخشی از سخنرانی خود آماری از فروش مواد مخدر صنعتی ارائه کرد و به مقايسه فروش مواد صنعتی در سال 89 با سال 88 پرداخت و جسارت بر توليد مواد را عاملی برای شيوع آن دانست.

به گفته وی سال گذشته مواد مخدر صنعتی 120 ميليون تومان فروش داشته در حالی که تنها در روز گذشته پنج ميليون تومان از فروش اين‌ مواد عايد افراد شده است.

پيش از اين نيز هومن نارنجي‌ها، مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتايج يک تحقيق در سال 86 گفته بود که 2.5 درصد از دانش‌آموزان کشور دست‌کم يک بار مواد مخدر استفاده کرده‌اند.

براساس اين تحقيق، از دانش‌آموزان تهرانی معتاد، 1.3 درصد ترياک، چهار دهم درصد هروئين، 2.3 درصد حشيش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف مي‌کنند.

کميته کشوری کنترل دخانيات وزارت بهداشت نيز براساس آمارهای سال 87 اعلام کرد که 17 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله در ايران قليان مي‌کشند و سه درصد آنها مصرف کننده سيگار هستند.

آمارهای رسمی نشان مي‌دهد يک ميليون و 160 هزار معتاد حرفه‌ای و 800 هزار معتاد غيرحرفه‌ای در کشور وجود دارد و به اين ترتيب دو ميليون نفر از جمعيت مولد کشور درگير مواد مخدر هستند.

مديرکل امور اجرايی ستاد مبارزه با مواد مخدر به معتادان هشدار داده اگر تاکنون برای درمان مراجعه نکرده‌اند، با آنها به‌عنوان مجرم برخورد مي‌شود.

.
READ MORE...