28 October 2009

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" نیز با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام نهادهای امنیتی را محکوم کرد


دفتر "جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان" پلمپ شد
دفتر این جمعیت که محل فعالیت‌های این سازمان غیر دولتی در زمینه مسایل کودکان و به‌خصوص کودکان کار و خیابان بود، توسط افراد ناشناس پلمپ شده است
دفتر کار "جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان" که محل آموزش و دیگر فعالیت‌های این سازمان غیر دولتی (ان جی او) فعال در زمینه مسایل کودکان و به‌خصوص کودکان کار و خیابان بود، توسط افراد ناشناس پلمپ شد.

تلاش وپی‌گیری مسئولین این سازمان برای رفع موانع تاکنون بدون پاسخ مانده است و آن‌ها کماکان بدنبال بازگشایی این مرکز فعالیت هستند.این سازمان از سال ٨٣ تاکنون در زمینه مشکلات و مسائل کودکان فعال بوده است . سال گذشته نیز، دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان از سوی پلیس امنیت پلمپ و پس از مدتی مجددا بازگشایی شد.در سال‌های گذشته فشار بر سازمان‌های غیردولتی در ایران افزایش یافته است و مقامات امنیتی به دلایل نامعلوم اقدام به تعطیل نمودن مراکز غیردولتی فعال در زمینه مسائل اجتماعی کرده‌اند."جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" نیز با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام نهادهای امنیتی را محکوم کرده وخواهان فک پلمپ و رفع موانع و مشکلات بر سر راه فعالیت این سازمان غیردولتی شده است ..

No comments:

Post a Comment