29 October 2009

یکصد دانش ‌آموز دختر، قربانی تسویه حساب‌ های سیاسی

عملكرد سازمان و آموزش پرورش تهران درباره یك مجتمع آموزشی، موجب نگرانی خانواده حدود صد دانش‌آموزان این مجتمع گردیده است.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری آینده، مجتمع آموزشی تسنیم كه در چندین سال گذشته به فعالیت ادامه می‌داد و حدود صد دانش‌آموز در آن تحصیل می‌كند، در ماه‌های اخیر دچار بحران گردیده است. حضور برخی چهره‌های سیاسی در هیأت امنای این مؤسسه موجب شده است كه این مجتمع آموزشی موضوعی جهت تسویه‌حساب سیاسی تبدیل شود.
ابتدا مدیر مدرسه مذكور، به اتهام شركت در اغتشاشات بازداشت شده و پس از آن‌كه بی‌گناهی وی احراز و وی آزاد می‌شود، مجوز فعالیت این مجتمع آموزشی لغو می‌گردد!
با اعتراض خانواده‌های دانش‌آموزان به سازمان آموزش و پرورش تهران، این سازمان از تعطیلی مجتمع صرف‌نظر كرده اما مدیر این مدرسه را كه قانوناً باید توسط هیأت امنا تعیین شود، بركنار كرده و مدیر دولتی را به جای وی منصوب می‌كند.
در طول حدود یك ماه گذشته از سال تحصیلی كه این مدیر دولتی، مدرسه را اداره كرده است، وی قادر به انجام وظایف خود نبوده و به همین دلیل حقوق معلمان مدرسه پرداخت نشده است. این شرایط موجب گشته كه عملاً مدرسه به تدریج به تعطیلی كشیده شود.
از سوی دیگر اعتراض خانواده‌های دانش‌آموزان به این اقدام آموزش و پرورش به مجلس كشیده شده و كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به بررسی این پرونده پرداخته است.
بنابر نامه ارسالی از سوی رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به آموزش و پرورش، قید شده است كه موارد اعلام شده از سوی آموزش و پرورش، برای تعطیلی این مدرسه قانونی نیست.
گفتنی است در گزارش آموزش و پرورش به مواردی همچون تبلیغ چگوارا در مدرسه یا حضور مدیر به همراه دانش‌آموزان در ساعات شب (لیالی قدر) به عنوان دلایل تعطیلی مدرسه اشاره شده است..

No comments:

Post a Comment