07 October 2009

كودكانی كه هرگز كودكي نكرده‌اند(گزارش ايلنا از وضعیت کودکان کار به بهانه روز جهاني كودك)ه

گزارش ايلنا از وضعیت کودکان کار به بهانه روز جهاني كودك
كودكانی كه هرگز كودكي نكرده‌اند
برخی كودكان روزانه 10ـ12 ساعت در محيط های كار مرطوب و نامناسب کارگری می کنند./خصومت با ديگران،‌انتقام‌گيري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود مي‌رسد./آنها قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نيستند.
. ایلنا: سيزده سال بيشتر ندارد اما تمام خواسته ها وآمالش مثل يك پسر بالاي 25سال است.
تمام انگيزه اش شاد كردن خواهر 3ساله خود با خريدن يك عروسك مو طلايي بوده يا شايد هم براي فرار از شكنجه هاي نا پدري اش روز و شب به فكر كسب در آمد است ‏ وقتي كار مي كند چهره خشن به خود مي گيرد اما به محض اينكه لحظه فراغ از كار مي رسد ، شايد هنگام خواب ، بالش خوابش پر از اشك حسرت روزگار باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا باز هم يك سال از روز جهاني كودك پارسال گذشت و روز جهاني كودك ديگري آغاز شد. شايد كودكي كه هميشه در پنبه بزرگ شده و پدر و مادرش اجازه نداده كه قند در دلش آب شود، اين روز جهاني را براي كودكش جشن بگيري و هديه گران قيمتي را به او تقديم كند، اما نمي‌توان تا اين حد گل و بلبل تصور كرد چرا كه كودكان بسياري هستند كه حتي نمي‌توانند برنامه‌هاي ويژه تلويزيوني اين روز را مشاهده كنند و اين روز را نيز مانند روزهاي ديگر به سختي به صبح مي‌رسانند.
شانزدهم مهرماه روز جهاني كودك است اما كودكان ما كه در اين روز هم از حال و روز خود غافلند و حتي نمي‌دانند مطالبي كه طي سال به كودكان مانند خودشان اختصاص پيدا مي‌كند از چه جسني است.
مجيد دلش مي‌خواهد كه هر از چند گاهي تعدادي ازدفتر كتاب‌هاي كهنه خود را كه مربوط به روزگار محصلي‌اش بود، ورق بزند اما مي‌ترسد هوايي شود.
سبحان هم هرگز دفتر و كتابي را ميان دستانش لمس نكرده تا بداند درس و مدرسه چه طعمي دارد. كار اين كودكان درست در وراي آمارهاي ناقص مسئولان مبهم مانده و هاله‌اي از علامت سئوال بر روي اين معضل خودنمايي مي‌كند.

گزارش مستندی از وضعیت کودکان کار نیست
سعيد مدني آسيب‌شناس اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، تاكيد مي‌كند وزارت كار كه متولي اصلي نظارت بر كار كودكان است نه تنها هيچ گزارش مستندي از وضعيت كودكان ندارد، بلكه بازرسان اين وزارتخانه تنها براي نظارت بر وضعيت گروه‌‌هاي بزرگسال‌ متمركز شده‌اند و بر شرايط كار كودكان نظارتي ندارند به طوري كه كارفرمايان هم مسايل و شرايط كودكان را از اين بازرسان مخفي نگاه مي‌دارند.
او با بيان اينكه سازمان‌هاي حمايتي مي‌توانند زمينه‌هاي لازم را براي ورود اين كودكان به آموزش فراهم كنند ادامه مي‌دهد: چنانچه در برخي از مناطق محروم مدارس مناسبي براي ادامه تحصيل كودكان وجود ندارد و يا در مناطق شهري كشور ساعات كار كودكان اجازه تحصيل به آنها نمي‌دهد، بايد شرايطي فراهم شود كه كودكان بعد از ساعت كار بتوانند ادامه تحصيل بدهند اما در حال حاضر از اين منظر با كاستي‌هاي زيادي روبرو هستيم.

خاموشي مسئولان براي آمار مربوط به كودكان كار
آنچه كه مهم جلوه مي‌كند دستپاچه شدن مسئولان به هنگام دادن آمارهاي مربوط به كودكان كار بوده كه سعي مي‌كنند اين آمار را از طريق آخرين سرشماري مربوط به سال 85 مطرح كنند.
فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران به ايلنا مي‌گويد:‌ اينكه در ايران هيچ آمار مشخصي در اين ارتباط وجود ندارد خودش به تنهايي معضل جديدي است و اگر آماري در اين زمينه ارايه مي‌شود ناقص بوده و قابل استناد نيست، شايد به دليل مطمئن نبودن آمارها است كه كمتر مسئولي براي ارايه آمار لب به اظهارنظري گشايد.
او ادامه مي‌دهد: مطابق با آخرين آمارها بيش از سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل كرده وجود دارد كه به دليل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، راهي جز اشتغال ندارند.
كار كودكان در كوره‌پزخانه‌هاي جنوب تهران، زباله‌گردي، كار در كارخانه‌هاي ذوب شيشه و ... از جمله كارهاي دشوار كودكان است كه عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران را مجبور به اظهارنظر در مورد آنها مي‌كند، «ايران اگرچه مقابله‌نامه منع كارهاي دشوار براي كودكان را پذيرفتند اما در اين زمينه اقدامي انجام نمي‌دهد»
او ادامه مي‌دهد: اين كودكان كودكي ندارند و كودكي نكردن آنها در آينده گريبانشان را مي‌گيرد،‌اين كودكان در آينده پدر و مادر خوبي براي كودكان خود نخواهند بود چرا كه از نعمت كودكي كردن محروم شده‌اند.
قاسم‌زاده به فشارهاي جسمي حاصل از كار اشاره مي‌كند. گزارش‌هايي آمده مبني بر اينكه كودكان روزانه 10ـ12 ساعت زير نور كم قالي‌بافي مي‌كنند و محيط كار مرطوب و نامناسبي دارد و به نوعي بسياري از كارگاه‌هاي فعلي ايران از شمول قانون كار خارج هستند و نظارتي بر آنها وجود ندارد.

رشد حس تنفر و پرخاشگری در کودکان کار
همه افراد جامعه وقتي اين كودكان را مشاهده مي‌كنند نگاه موقتي از سر دلسوزي به آنها مي‌اندازند و از كنارشان به سادگي عبور مي‌كنند اما آزارهاي عاطفي و رواني وارد آمده بر روي اين كودكان قصه پرغصه‌اي دارد.
عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان در اين مورد مي‌گويد: به دليل سرگرم نشدن اين كودكان به بازي و نشاط بسياري از احساس‌هاي منفي در اين كودكان شكل مي‌گيرد و خصومت با ديگران،‌انتقام‌گيري، پرخاشگري و ساير احساس‌هاي منفي در اثر حس‌هاي تبعيض به وجود آمده در اين كودكان به اوج خود مي‌رسد كه اگر اين خشم‌ها كنترل نشود، منجر به ايجاد رفتارهاي منفي در آنها مي‌شود.
سعيد مدني جامعه شناس يه ايلنا تاكيد مي كند : گروهي از اين دسته از كودكان مستعد بزه كاري و بزه ديدگي نيز هستند چرا كه با عدم دسترسي به منابع كافي براي ايجاد زندگي بهتر و عدم برخورداري آنان از رشد اجتماعي قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نيستند.

برای کودک کار روزی وجود ندارد
روز جهاني كودكان نزديك است ، اما براي كودكان كار هيچ روز جهاني وجود ندارد.
كودكان كار نه كودكي پر نشاط را تجربه كرده اند و نه حس در آغوش پر مهر خانواده بزرگ شدن را تجريه كرده . دستان خشن اما سخاوت مندش مي خواهد تا يك هزار توماني را بدون دغدغه لمس كند .
كاش فاصله طبقاتي از كودكي شروع نمي شد .

گزارش :سميه جاهد عطائيان
پايان پيام

No comments:

Post a Comment