07 October 2009

روز جهانی کودک٬ روز اعتراض جهانی علیه اعدام کودکان!هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام با مقامات دولت سوئد ملاقات کرد و در ادامه کمپین جهانی برای توقف احکام اعدام در ایران نامه اعتراضی به وزیر دادگستری را تحویل داد!. اولین دوشنبه ماه اکتبر بعنوان روز جهانی کودک در سوئد محسوب میشود. به همین مناسبت هیئتی مرکب از مرجان واعظ، سیامک طهماسب و کریم شامحمدی از سوی نهاد کودکان مقدمند در سوئد ٬وکمپین بین المللی علیه اعدام طبق قرار قبلی و تقاضای ملاقات اضطراری برای توقف اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و صفر انگوتی و ٦ نوجوان دیگری که در معرض خطر اجرای حکم هستند با یکی از مقامات سیاسی بلند پایه دولت سوئد آقای (Henrik G Ehrenberg هنریک اهرنبری) در محل وزارت امور خارجه در استکهلم ملاقات کردند.
هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام به آقای «اهرنبری» اطلاع داد که طی هفته آینده ۸ نوجوان دیگر طبق رای دادگاههای ایران برابر قانون قرون وسطی رژیم اسلامی اعدام خواهند شد. ما از شما می خواهیم فوری و بیدرنگ مانع اعدام این نوجوانان در ایران شوید!
جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کودک و درست یک روز بعد از آن در یازدهم ماه اکتبر٬ قصد دارد با اعدام این نوجوانان باز هم به جامعه ایران خون بپاشد. شما بعنوان یکی از روسای دولتی که مخالف مجازات اعدام است٬ نباید در این باره سکوت کنید. به مقامات قضایی جمهوری اسلامی فشار بیاورید و بخواهید جمهوری اسلامی از ارتکاب به چنین جنایت هولناکی دست بردارد. در آستانه روز جهانی کودک این وظیفه سنگین تری برای شما خواهد بود.
ما نهاد کودکان مقدمند و کمپین بین المللی علیه اعدام معتقدیم که کودکان را نباید مجرم تلقی کرد٬ چه رسد به اینکه بنا به قوانین قرون وسطایی قصاص٬ آنها را بعنوان خون بها٬ قربانی کرد!
ازشما قویا می خواهیم تا دیر نشده مانع اجرای چنین حکمی گردید. این حکومت را تحت فشار قرار دهید تا دست از اعدام کودکان بردارد! قانون قصاص را ملغی کند! بیش از صد کودک درانتظار چوبه های دارهستند. این کودکان بعنوان گروگان در سلولهای مرگ نگهداری میشوند٬ از زندانی به زندان دیگر منتقل میشوند. بهنود شجاعی و صفر انگوتی برای چندمین بار به پای چوبه اعدام برده میشوند. دراین مورد قبل از اینکه ما به ملاقات شما بیاییم٬ رادیوی رسمی سوئد را درجریان گذاشتیم. اعلام کردیم برای نجات جان این کودکان همه مردم شریف سوئد را به کمک می طلبیم! مردم از ملاقات ما و نیات ما دراین ملاقات آگاهند.
شما بعنوان دولت٬ باید دست به اقدام موثری بزنید! حکومت اسلامی با اعدام این نوجوانان قصد دارد مردم معترض ایران را به سکوت بکشاند.
این اقدام شما در هنگامیکه مردم در ایران برای پایان دادن به سه دهه توحش حکومت اسلامی به پا خواسته اند٬ فراموش نخواهد شد.
آقای اهرنبری ضمن ابراز مراتب همدردی و نگرانی عمیق خود از اعدام قریب الوقوع هشت نوجوان دیگر در ایران٬ اعلام کرد که این اخبار را به هیئت دولت سوئد منتقل خواهد کرد.
نمایندگان نهاد کودکان مقدمند ضمن بر شماردن اهداف جهانی دفاع از حقوق کودک مجددا بر اعمال فشار و اقدام فوری دولت سوٸد تاکید کردند.
در ادامه تلاش برای توقف احکام اعدام برای هشت نوجوان دیگر در ایران٬ هیئت نمایندگی نهاد کودکان مقدمند٬ نامۀ اعتراضی این نهاد به وزیر دادگستری سوٸد٬ خانم (Beatrice Ask) را درمحل وزارت امور خارجه تسلیم کرد.
نهاد کودکان مقدمند
کمپین بین المللی علیه اعدام
پنجم اکتبر ۲۰۰۹

No comments:

Post a Comment