05 October 2009

در آستانه روز جهانی کودک هشت نو جوان در معرض خطر اعدام


در آستانه روز جهانی کودک و در آستانه روز جهانی علیه اعدام، رژیم جنایتکار و آدم کش جمهوری اسلامی قصد دارد جان 8 نوجوان را بگیرد.

بهنود شجاعي و صفر انگوتي در تهران٬ محمد رضا حدادي ٬ محمد جاهدي٬ رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللهي در شيراز ٬ بهمن سليميان در اصفهان و عباس حسيني در مشهد قرار است بزودي اعدام شوند. گفته ميشود بهنود شجاعي٬ محمد رضا حدادي و صفر انگوتي در چند روز آينده اعدام ميشوند.
جمهوری اسلامی در طول حیاط ننگینش تلاش کرده است تا با اعدام، زندان و شکنجه، صدای مردم جان به لب رسیده را خاموش و ساکت کند. زمینه سازی های اخیر برای اعدام نوجوانان، هر گونه قتل، آدم کشی و تجاوز در زندانها برای این است که جلو فرو ریختن ستونهای نظام در حال سقوطش را بگیرد. حکومت اسلامی در چند ماه گذشته حرکت اعتراضی، پرشور و انقلابی مردم برای سرنگونی این نظام سراپا جنایت را دیده است. مردم مبارز و انقلابی در ایران با اعتراضات شبانروزی خود خواب را از چشم این آدمکشان گرفته اند. برقرار کردن جرثقیل و طناب دار بخاطر ترس و وحشتی است که سراپای پیکر رژیم اسلامی را فراگرفته است اما خشم و نفرت مردم برای خاتمه دادن به جهنم سی ساله این رژیم می رود تا بساط این آدمکشان را یکبار برای همیشه برچیند.

جوانان، مردم آزادیخوا!
با اعتراض یکپارچه و متحدانه خود باید جلو این اعدام ها را گرفت. باید به خیابانها آمد و به این اعمال ضد بشری قاطعانه اعتراض کرد. نهاد کودکان مقدمند از همه سازمانها و نهادهای انساندوست و مدافع حقوق انسان می خواهد که به این توحش قرون وسطائی حکومت اسلامی اعتراض کنند. نباید گذاشت که رژیم اسلامی این هشت نو جوان را اعدام کند. ما مردم، ما زنان و مردان آزادیخواه می توانیم با اعتراضات گسترده خود علیه جنایتکاران حکومت اسلامی مانع از اعدام این 8 نوجوان بشویم. باید از همین امروز تا دهم اکتبربرای لغو احکام این 8 نوجوان و برای لغو مجازات اعدام بویژه اعدام کودکان و نوجوانان، به خیابانها بیائیم و صدای اعتراض خود را با نه به حکومت اسلامی و نه به اعدام به گوش جهانیان برسانیم و نگذاریم جمهوری اسلامی این نوجوانان را اعدام کند.
طومار زیر را امضا کنید
http://www.thepetitionsite.com/3/stop-child-execution-in-iran
نهاد کودکان مقدمند
4 اکتبر 2009
12 مهر 1388

No comments:

Post a Comment