11 October 2009

وزیر امور خارجه ایتالیا بعد از اعدام بهنود شجاعی به جمهوری اسلامی هشدار داد

در پی اعدام بهنود شجاعی که امروز یکشنبه در زندان اوین تهران روی داد وزیر خارجۀ ایتالیا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا دیگر احکام صادر شدۀ اعدام در این کشور را اجرا نکند. وزارت خارجۀ ایتالیا در واکنش به اعدام بهنود شجاعی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال داشت، مراتب تاثر و نگرانی خود را از اعدام این جوان به اطلاع مقامات ایران رساند. وزارت خارجۀ ایتالیا در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده است از مقامات تهران خواسته است که دیگر احکام صادر شدۀ اعدام را به اجرا نگذارد.
بیانیه وزارت خارجۀ ایتالیا تأکید کرده است که "توقف اعدام ها در ایران، صیانت از زندگی انسان ها و حقوق اساسی افراد شرط لازم تحکیم فضای اعتمادی است که با مذاکرات ژنو آغاز شده است."
بیانیه می افزاید : "مذاکرات اتمی با ایران نمی تواند مسألۀ حقوق بشر و لزوم اشتراک نظر میان ایران و جامعۀ بین المللی را بر سر حقوق بشر نادیده بگیرد."
وزیر امور خارجۀ ایتالیا، فرانکو فراتینی، در پایان بیانیه اش تصریح کرده است که این کشور در نظر دارد در اجلاس آیندۀ وزرای امور خارجۀ اتحادیه اروپا بخواهد که "مسألۀ حقوق بشر در گفتگوهای آغاز شده با ایران بر سر پروندۀ اتمی این کشور مطرح شود."
با اعدام بهنود شجاعی شمار اعدام شدگان در ایران از آغاز سال جاری میلادی تاکنون به ٢٣١ تن رسید. در سال گذشته میلادی ٢٤٦ نفر در ایران اعدام شدند.
.http://www.rfi.fr/actufa/articles/118/article_8866.asp

No comments:

Post a Comment