21 December 2009

مادري دو کودکش را به طرز دل خراشي به قتل رساند

جسد دو کودک به نامهاي (محمد 3 ساله) و (فاطمه 6 ساله) در حالي که به طرز دل خراشي در منزلي در شهر دررود به قتل رسيده بودند شناسايي شد.
دليل مشکلات مالي و عدم حمايت خانواده و شوهر سابقم مبني بر خرج و مخارج بچه ها شبانه با بستن دست و پاي آنها و گذاشتن دستمال در دهانشان ابتدا دختر 6 ساله و سپس پسر 3 ساله را به وسيله چاقو کشتم و بعد از انجام قتل از کرده خود پشيمان شده و قصد خودکشي داشتم که موفق نشدم

معصومه طي مدتي که در شهر دررود سکونت اختيار کرده به افراد مختلفي که توانايي مالي داشته اند مراجعه کرده و تقاضاي کمک مالي کرده است، به طوري که در منطقه زبرخان بعضي افراد او را مي شناسند.
آنچه در عکس منزل وي که حدود 3 ماه قبل تهيه شده ، حکايت از زندگي فلاکت بار معصومه با دو فرزندش دارد.


http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=11019.

No comments:

Post a Comment