25 December 2009

نه ! به حجاب تیم دختران نوجوان کاراته باز ایران


خبرگزاري هرانا : مخالفت با حجاب اجباري به تازگي پاي به عرصه ورزش گذاشته است و هر روز خبر تازه اي از نافرماني بانوان ملي پوش در رسانه هاي داخلي انتشار مي يابد.آخرين مورد كشف حجاب زنان كاراته كار در آلمان است كه « مسئولان نه تنها آن را مذموم ندانستند، كه از انعكاس خبري و تصويري حجاب بانوان ايران در روزنامه هاي آلماني هم خبر دادند.»

به گزارش خبرگزاري ورزش ايران، پس از كشف حجاب در رقابتهاي بين المللي تكواندو در كيش، در رقابتهاي كاراته بين المللي در المان نيز گروهي از بانوان كاراته كاربدون پوشش موهايشان به زمين مسابقه آمدند.

لازم به يادآوري است كه پاره اي از فدراسيون هاي جهاني، حضور بانوان با حجاب در رقابت هاي رسمي بين المللي را به اين دليل ممنوع اعلام كرده اند كه گرفتن قسمت بسته شده بر روي گردن از سوي حريف مي تواند احتمال خفگي آني داشته باشد، اما در ورزشهايي چون واليبال، دوچرخه سواري و دو و ميداني، داشتن سربند آزاد اعلام شده است.

No comments:

Post a Comment