21 December 2009

مبتلایان به تالاسمی در ایران


وزارت بهداشت می خواهد پول داروی تالاسمی ها را از بیماران بگیرد
رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران از جایگزینی قرص به جای آمپول "دسفرال" برای کنترل آهن بدن بیماران تالاسمی خبر داد و گفت: قرار است هزینه مصرف این قرص که روزانه 6 هزار تومان است از بیماران دریافت شود. 

No comments:

Post a Comment