21 September 2009

جنایتکاران اسلامی قصد دارند رضا حدادی را اعدام کنند

حکومت اسلامی قصد دارد محمد رضا حدادی را اعدام کند. بنا به خبری که منتشر شده است محمد رضا حدادی متهم بوده که در سن 15 سالگی با همکاری چند نفر دیگر محمد باقر را بقتل رسانیده است. این پرونده برای اجرای حکم قصاص در روز چهار شنبه آماده شده است. بنا به اظهارات وکیل او، در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد . چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده و به اين طريق فريب ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است.

پرونده محمد رضا حدادی که متهم است در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده است، همانند پرونده دیگر متهمین زیر سن قانونی، در هاله ای از ابهام و تناقض توسط سیستم قضایی حکومت اسلامی برای اجرای حکم ارسال شده است. پرونده تمامی نوجوانان متهم بقتل در یکی از ناعادلانه ترین و غیر انسانی ترین نظامهای قضایی دنیا بررسی می شود که کوچکترین حقی برای انسان قائل نیست. حکومت اسلامی و دستگاه قضایی آن، یکی از سیستمهای تولید جرم و جنایت در جامعه بشری است. جوانان و نوجوانان زیر سن قانونی هیچگاه این شانس را پیدا نمی کنند که در یک سیستم و فضای عادلانه ای به دفاع از خود بپردازند. حکومت اسلامی حق ندارد و نباید نوجوانان زیر سن قانونی و هیچ انسان دیگری را عامدانه بقتل برساند. همانطور که بارها گفته ایم، اعدام قتل عمد دولتی است که در ایران تحت حاکمیت مشتی قاتل و دزد که سران حکومت و قوه قضائیه اش خود بزرگترین قاتلان کودکان و مردم هستند، هر روز دارد جان انسانها را می گیرد.

نهاد کودکان مقدمند از همه نهادهای مدافع حقوق کودک، از همه سازمانهای بشر دوست و از همه مردم آزادیخواه در ایران می خواهد که به مجازات اعدام و به حکم اعدام محمد رضا حدادی اعتراض کنند. حکومت اسلامی نباید اجازه پیدا کند که با توصل به قوانین عقب مانده قصاص و دیگر قوانین قرون وسطایی اش جان کودکان را بگیرد. ما مردم آزادیخواه، ما مدافعین حقوق کودک و همه سازمانهای مدافع حقوق بشر می توانیم و باید جلو این آدم کشی هر روزه حکومت اسلامی را بگیریم. برای پایان دادن به مجازات اعدام بویژه اعدام کودکان و نوجوانان باید به میدان آمد. جنبش علیه مجازات اعدام در ایران بیش از هر زمانی در حال قدرتمند شدن است. باید با تمام توان از این جنبش حمایت کرد.

نهاد کودکان مقدمند

No comments:

Post a Comment