22 September 2009

۵ / ۱ میلیون کودک زیر ۱۸ سال در ایران کار میکنند
بر اساس اعلام صندوق کودکان ملل متحد ، یونیسف ، تعداد کودکان خیابانی در ایران بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برآورد شده است. هر چند مطابق آمار رسمی این تعداد در کل کشور از ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند. در همین حال فرشید یزدانی ، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان ، به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر بیش از سه میلیون و۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه‌ تحصل قرار دارند.

با یک محاسبه سرانگشتی دریافته می شود که تقریبا از هر چهار کودک بازمانده از تحصیل در ایران ، یکی – به دلیل تنگناهای اقتصادی و مشکلات فرهنگی - از حاشیه خیابان ها و چهار راه ها سر در می آورد. درحال حاضر ۴۰ درصد شهروندان ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته اند و نرخ بیکاری از مرز ۴۲ درصد گذشته است.

No comments:

Post a Comment