16 November 2009

دفتر کار «جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان» که در زمینه مسایل کودکان کار و خیابان در تهران فعالیت میکند، روز چهارشنبه توسط افراد ناشناس مهر و موم شد


این سازمان غیردولتی (ان.جی.او) از سال ۱۳۸۳ تاکنون در زمینه مشکلات و مسائل کودکان فعال بوده است.
نام این سازمان غیردولتی برگرفته از شعار صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، است که روز جهانی کودک در سال ۸۶ را با شعار «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» برگزار کرد.
. سال گذشته هم دفتر «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» توسط پلیس امنیت مهر و موم و پس از مدتی بازگشایی شد.

در سالهای گذشته فشار بر سازمانهای غیردولتی در ایران افزایش یافته است و مقامهای امنیتی به دلایل نامعلوم، مراکز غیردولتی فعال در زمینه مسائل اجتماعی و کودکان را تعطیل کردهاند.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با انتشار بیانیهای، خواهان فک پلمب و رفع موانع و مشکلات بر سر راه فعالیت این سازمان غیردولتی شده است.


تعطیلی دفتر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان توسط افراد ناشناس در شرایطی اعلام شد که نقش سازمانهای مسئول برای رسیدگی به کودکان کار با افزایش آمار جمیعت آنها در کشور، هنوز روشن نیست.

فعالان حقوق کودکان در ماه مهر۸۷ اعلام کردند که نزدیک به يک ميليون و ۸۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد.

با روی کار آمدن دولت دهم، هنوز روشن نیست که کدام یک از سازمانهای رفاه و تامین اجتماعی، بهزیستی، شهرداری یا فعالان حقوق کودکان مسئول رسیدگی به کودکان کار و شناسایی آنها هستند.

در شرایطی که ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل میدهند، شمار هشدار دهنده کودکان کار و خیابانی در مغایرت با مفاد کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک است.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک است.

براساس بند یکم ماده ۳۲ کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، «حکومتها این حق را به رسمیت میشناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیانبخش است، گمارده نشود.»

از سوی دیگر، کارشناسان نسبت به آسیبهای جدی و پیوستن کودکان کار و خیابان به باندهای بزهکار جامعه هشدار دادهاند.

جلوگیری از فعالیت سازمانهای غیردولتی فعال در مسائل کودکان کار و خیابان در شرایطی است که در آستانه بازگشایی مدارس کشور اعلام شد که تنها در سال ۸۵ حدود چهار میلیون کودک در کشور به دلایلی ازجمله فقر اقتصادی از تحصیل بازماندهاند.

براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.

آمار کودکان بازمانده از تحصیل با توجه به رشد جمعیت کشور، امسال فراتر از آمار دو سال پیش رفته است و دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و رسیدگی به وضعیت آنها باشد

منبع خبر
http://www.mardomak.info/news/ngo_for_children_shut_down/ .

No comments:

Post a Comment