28 November 2009

افزايش كودكان كار و خيابان با اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها


ايلنا: عضو هيات رئيسه انجمن حمايت از حقوق كودك گفت: با اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و وارد آمدن شوك به دهك‌هاى ناشناخته و فقير در جامعه، تعداد كودكان كار و خيابان زياد مي‌شود.
جاويد سبحانى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به ابعاد ديگرى از پيامدهاى احتمالى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت و تاكيد كرد: با اين طرح تغييرات اجتماعى و اقتصادى در طبقات پايين جامعه كه مقاومت لازم را براى اين تغييرات ندارند، ايجاد شده و شوك مضاعفى به آنها وارد مي‌شود.
او افزود: اين شوك آنچنان شديد است كه بر روى دهك‌هاى فقير و پايين جامعه كه مهارت لازم براى مقابله با اين تغيير و تورم را ندارند، بسيار خطرناك است.
اين عضو انجمن حمايت از حقوق كودك با اشاره به اجراى سياست‌هاى گوناگونى كه در سال‌هاى گذشته در كشور اعمال شده خاطرنشان كرد: در دهه قبل و در دوران جنگ، با سياست‌هاى حمايتى اعمال شده بر خانواده‌ها شاهد افزايش زاد و ولد در خانواده‌هاى با درآمد پايين بوديم كه در ادامه با شروع جنگ و تغييرات صد و هشتاد درجه‌اى برنامه‌ها، دچار تورم شديد ومشكلات معيشتى شديم كه حتى با فشار آمدن اين بار مضاعف، كودكان نيز با آمدن به خيابان‌ها به كار بر سر چهارراه‌ها مشغول شدند.
سبحانى تصريح كرد: با تشديد كار كودكانى كه در خانواده‌هاى هفت ـ هشت نفرى زندگى مي‌كنند، به انواع آسيب‌هاى اجتماعى ديگر نيز دچار مي‌شوند.
او ادامه داد: اگر پيامدهاى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بررسى و پيش‌بينى نشود يك نقص ساختارى در زندگى كودكان ايجاد مي‌شود به طورى كه نمونه اين طرح در دهه گذشته تبعات زيادى به دنبال داشت.

No comments:

Post a Comment