25 November 2009

مدارس دخترانه افغانستان آماج اصلی حملات طالبان


شهرزادنیوز: تنها 19 درصد مدارس افغانستان به دختران اختصاص دارند، با این همه 40 در صد از 670 حمله طالبان به مدارس در سال 2008، مدارس دخترانه بوده‌اند.
این نتیجه تحقیقات مشترک سازمان امداد "کِیر"، بانک جهانی و وزارت آموزش افغانستان است که بر اساس آن مدارس دخترانه همچنان هدف اصلی تهدیدات و حملات افراطیون اسلامی هستند و در مجموع وارد شدن به مراکز آموزشی، دانش‌آموزان و معلمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت آموزش افغانستان اعلام کرده است که طی سال‌های 2006 و 2007، در مجموع 230 نفر در حملات طالبان به مدارس کشته شده‌اند.
تازه‌ترین مورد، کتک زدن مدیر یک مدرسه دخترانه در شهر لوگر، واقع در جنوب کابل، است. وی در این حمله توسط مردان نقابدار از خانه‌اش بیرون کشیده شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به او گفته شد که: از تدریس در مدرسه دخترانه دست بردار وگرنه کشته می شوی.
این پژوهش که با عنوان "آموزش زیر آتش، حملات به مراکز آموزشی افغانستان" انجام گرفته است، راه حل را "سپردن اداره مدارس به مقامات شهرها و کاستن از حضور امدادگران خارجی" دانسته است.


No comments:

Post a Comment