10 September 2010

یازدهمین حمله طالبان به مدرسه دخترانه با گاز سمی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، وزارت آموزش و پرورش افغانستان اعلام کرد روز چهارشنبه چهل وشش دانش آموز دختر و نه معلم ظاهرا براثر مسمومیت گاز در مدرسه ای دخترانه در کابل در بیمارستان بستری شدند.

این حادثه یازدهمین حادثه از این نوع در افغانستان بشمار می رود.

احمد آصف ننگ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افغانستان اعلام کرد، پنجاه وپنج تن شامل نه معلم و چهل وشش دانش آموز دختر دبیرستان دخترانه توتیا پس از مسمومیتی که ظاهرا براثر گاز بوده است در بیمارستان بستری شدند.

وی افزود، وضع سلامت آنان باثبات است و زندگی آنان در خطر نیست. این منبع تصریح کرد برخی از این دختران دانش آموز بیهوش شده بودند و سایرین نیز فقط سرگیجه داشتند.

این پنجمین حادثه مشابه در مدرسه ای دخترانه در کابل در امسال و یازدهمین حادثه از این نوع در کشور بشمار می رود.

برخی این حوادث را به اقدامات بدخواهانه طالبان که برای دختران حق مدرسه رفتن یا کارکردن قایل نیستند ارتباط می دهند.

وزارت آموزش و پرورش افغانستان طالبان را به دست داشتن در این ماجرا متهم می کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افغانستان حادثه امروز را کار مذبوحانه دشمنان زنان و آموزش توصیف کرد. این وزارتخانه غالبا از این اصطلاح برای نام بردن از شورشیان طالبان استفاده می کند.

وی گفت، هدف آنان مانند حوادث مشابه قبلی، بازداشتن دختران از رفتن به مدارس است.

No comments:

Post a Comment