30 June 2010

وجود بیش از ۹۰۰ هزار کودک متاهل در کشور

محمد بنیازاده فعال حقوق کودک، اعلام کرد: متاسفانه براساس آمارهای رسمی بیش از ۹۵۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد که ۸۵ درصد آنها دختر هستند
خبرگزاری حقوق بشر ایران
. رهانا: محمد بنیازاده از فعالین حقوق کودک اعلام کرد: بیش از ۹۰۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با اعلام اینکه در مورد همسران کودک یا کودک همسرها آمارهای گوناگونی وجود دارد تا کید کرد: منابع رسمی حکایت از وجود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار کودک همسر در کشور دارد، این در حالی است که چنین اتفاقاتی در حوزه کودکان برخلاف کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک است.
او با بیان اینکه آمارهای غیر رسمی به واقعیتهای دیگری در این حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از یک سو کودک را زیر ۱۱ سال می‌داند و آن را در فرایند انتخابات، فاقد توانایی تفکر، ‌تعقل و تصمیم گیری برای انتخاب کاندیدا می‌داند اما سن ازدواج در کشور از سنین ۹تا ۱۳ سالگی تعریف می‌شود.
عضو کانون فرهنگی – حمایت کودکان کار ادامه داد: سن کودک در زمان رای دادن مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قانونی تعریف می‌شود اما با وارد شدن به حوزه کار، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال بنا به شرایطی می‌توانند کار کنند و منافع کودک نادیده گرفته می‌شود این درحالی است که به مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار برای کودکان توجه نشده و نظارتی نیز بر مشاغل سخت کودکان زیر ۱۸ سال وجود ندارد.
به گفته بنیازاده، متاسفانه دختران کم سن و سال و متاهل درکشور به جای کودکی کردن، نشاط، ورزش و تحصیل باید در موقعیت یک همسر و شریک جنسی ایفای نقش کرده و تمام مسوولیت‌های خطیر همچون خانه داری را عهده دار شود، در حالی که تجربه بارداری و زایمان‌های پرخطر که در این سن برکودکان تحمیل می‌شود، عوارض و خطرات زیادی برای آنها و حتی فرزندانشان دارد.

.

No comments:

Post a Comment