10 July 2010

خطر اعدام برای يک نوجوان بلوچ


خبرگزاری هرانا - يک نوجوان بلوچ که هفت ماه قبل توسط نيروهای امنينی ربوده شد، در خطر اعدام قرار دارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، محمد صابر ملك ريسى فرزند مولوى داد رحمان سربازي، 15 ساله و اهل شهرستان سرباز، به اتهام همکاری با يک گروه معاند نظام بازداشت شده است.

ماموران امنيتی محمد صابر ملک را تحت فشار قرار داده اند تا به ارتباط با يک گروه معاند نظام به نام جندالله اعتراف نمايد، آن ها هم چنين در تماس با خانواده وی از ايشان خواسته اند در صورت عدم معرفی برادر بزرگ وی که در گروه جندالله عضويت دارد وی را اعدام خواهند کرد.

شايان ذکر است، مسئولان قضايی علی رغم گذشت هفت ماه از بازداشت اين زنداني، تاکنون هيچ حکمی ائم از قرار بازداشت موقت يا حکم دادگاه، برای وی صادر نکرده اند.

No comments:

Post a Comment