27 June 2010

قاچاق زنان و دختران در مشهد

قاچاق زنان و دختران در مشهد
خبرگزاری هرانا - اخيرا يک باند قاچاق زنان و دختران در مشهد شناسايی شده‌اند که باز هم بر گستره ی اين عمل غير انسانی مهر تائيد می زند.


اعضای آن پس از شناسايی خانواده‌های فقير که برای سفر زيارتی به اين شهر می آمدند، دختران اين خانواده‌ها را به عقد خود درآورده و سپس به يکی از کشورهای همسايه برده و در آنجا برای فحشا مي‌فروختند.

خبرگزاری افق که اين خبر را منتشر نموده، از افشای جزئيات بيشتر خودداری کرد.


گفتنی است به تازگی و بر اساس گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمريکا تهيه مي‌ شود، عملکرد دولت ايران به دليل عدم انطباق قوانين با حداقل معيارهای حقوقی و نيز عدم تلاش برای مبارزه با برده‌داری مدرن، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است

No comments:

Post a Comment