30 June 2010

لغو حکم اعدام علی‌ مهین‌ترابی و بحث مجازات اعدام


علی مهین‌ترابی، جوانی که در ۱۶ سالگی در نزاعی مرتکب قتل شده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد. این مورد مجدداَ بحث خطا در احکام اعدام و ابهام در باره‌ی این نوع مجازات را شدت بخشیده است.

 

No comments:

Post a Comment