02 March 2010

گزارشی درباره وضعيت آسايشگاه فرخنده مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی

گزارشی درباره وضعيت آسايشگاه فرخنده
مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی
ارسال توسط:
بيتا.س

آدرس مرکز :
تهران - ميدان آزادی - خ محمد علی جناح - خ شهيد صالحی - خ شهيد ناصر ولدخانی - پلاک 66 - مرکز نگهداری کودکان معلول فرخنده
آسايشگاه فرخنده مرکز نگه داری کودکان معلول ذهنی

در اين مرکز در حال حاضر 84 کودک زندگی می کند . شرايط زندگی اين کودکان در عکسها گوياست . آمار مرگ و مير در اين کودکان بالا و در سالهای اخير بی سابقه ست .


هفته ی پيش يکی ديگر از اين کودکان جان سپرد .

بوی بسيار زننده و متعفن ادرار به بازديد کننده ها مجال نمی ده تا بيشتر از 4-5 دقيقه در خوابگاه اين کودکان معصوم بمونند .

عمر متوسط دراين کودکان 10 تا 14 سال است .


شايد نياز اين بچه ها به کمکهای غير نقدی شما خيلی زيادتر از حد تصورتون باشه. نيازی نيست برای کمک به بهبود شرايط اين بچه ها پول بديد ، اگر در خونه تون پتو ، لحاف يا بالش تميز سايز کودک داريد ، اگه فرش يا گليم يا زير انداز تميزی داريد از اهدای اون به اين بچه ها دريغ نکنيد . مطمئن باشيد که خدا لطف شما را به اين بچه ها هرگز فراموش نمی کنه . دادن لباس کودک و يا اسباب بازی به اين بچه ها دنيای اونها را متحول می کنه .

اکثر اين بچه ها يتيم و يا رها شده هستند . حالا که دنيا اونها را فراموش کرده شما اونهارا فراموش نکنيد . مطمئن باشيد اين بچه ها با احساسهای پاک و کودکانشون محبت شما را درک می کنند .

به اونها به خاطر اين عمرهای خيلی کوتاه و پر رنجشان رحم کنيد تا خدای بزرگ لطف شما را در جا و مکانی که تصورش را نمی کرديد بی پاسخ نگذارد.


کمکشان کنيد تا اين چند سال کوتاه زندگيشان بيشتر از اين در مشقت و رنج نباشند.

اکثر اين کودکان مبتلا به اوتيسم می باشند . در خارج، کودکان اوتيسمی مستقيما زير نظر روانشناسان قرار ميگيرند تا به آنها کمک شود تا زندگی راحت تری داشته باشند .


اما در ايران ، اين کودکان که خود مستعد مرگ هستند به تخت بسته می شوند و ساعتها به همان حال رها می شوند .

کمکهای خودتون را مستقيما به خود مرکز ببريد .

No comments:

Post a Comment