02 March 2010

صدها هزار خانواده در کپر و آلونک و چادر زندگی می‌کنند

سایت حکومتی جهان نیوز: معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام کشور اعلام کرده است که در حال حاضر 6 هزار خانواده نیازمند در کشور در کپر و آلونک زندگی می‌کنند.

به گفته این مقام مسوول در حال حاضر بیش از 30 هزار خانواده نیز در سراسر کشور در چادر زندگی می‌کنند که تعدادی از آن‌ها زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند.

اگرچه تا به حال آمار دقیقی از تعداد کپرنشین های کشور منتشر نشده است اما آمار کمیته امداد نیز در مقایسه با برخی گزارش های رسمی اما پراکنده، فاصله معنی داری با واقعیت های کپر نشینی در کشور دارد. در حالی این مقام مسوول تعداد کپر نشین ها را 30 هزار خانواده می داند که چندی پیش عزیزالله مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که بررسی وضعیت کپرنشینان تنها در سه استان جنوبی کشور حاکی از جمعیت حدود 300 هزار نفری است.

همچنین چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس جمهور 40 هزار خانواده کپر نشین کهنوجی خانه دار شدند که اتفاقا این تعداد حدود 60 درصد از خانوادههای کپر شین در منطقه جنوبی کرمان بوده است.

با این توضیح معلوم نیست کمیته امداد به چه دلیل دچار کم گویی و نقص برآورد در تعداد کپر نشین های کشور شده است.

بیم ان می رود که کمیته امداد برای بالا بردن تعداد خانوارهای کپر نشین تحت پوشش خود تعداد کل آلونک نشین ها را پائین آورده است که البته امیدواریم اینطور نباشد.

در غیر اینصورت چرا کمیته امداد که مهمترین نهاد رسیدگی کننده به این خانوارها در کشور است بعد از 3 دهه از تاسیس خود نباید برآورد دقیق و یا نزدیک به واقعیتی از بد سرپناهان در کشور داشته باشد.

No comments:

Post a Comment