02 March 2010

50 درصد نوجوانان بزهکار اخراجیهای نظام تعلیم و تربیت هستند

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور اظهار داشت: بیش از 50 درصد نوجوانان بزهکار از افرادی هستند که در طول تحصیل از چرخه نظام تعلیم و تربیت اخراج شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افروز در حاشیه همایش علمی، پژوهشی با محورهای جامعه و مشکلات اضطرابی خانواده و پیشگیری از آزار جنسی کودکان گفت: یکی از اساسی ترین ارکان بر هم زدن آرامش درونی کودک و نوجوانان اضطراب است و می تواند امنیت اجتماعی آنها را مختل کند.

وی در ادامه افزود: هر گاه امنیت درونی از کودک یا نوجوان سلب شود او را تبدیل به انسانی پرخاشگر می کند که باعث می شود در اجتماع به فردی پرخاشگر و مخل نظم اجتماعی شناخته شود.

وی با اشاره به سن خشونت در میان کودکان و نوجوانان گفت: خشونت اشکال مختلفی دارد به طور مثال کودکی که قهر می کند یا با صدای بلند صحبت می کند یا اینکه با هیجان خشم خود را به دیگران انتقال می دهد دچار یک نوع خشونت رفتاری است که این کودک هر چه بزرگ تر می شود دامنه خشونت او نیز وسیع تر شده و به اشکال مختلف از جمله خودآزاری، دیگرآزاری، احساس ناامنی های مکرر و ناکامی های شخصیتی می شود. رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که چند درصد از کودکان و نوجوانان کشور دچار اضطراب و خشونتهای رفتاری هستند، گفت: اضطراب و افسردگی بحثی فراگیر است اما باید به این نکته اشاره کرد بیشترین اختلال روانی در کودکان و نوجوانان کشورهای غربی دیده می شود اما در کشور ما بیشترین خشونت رفتاری در زنان دیده می شود که این مهم در کودکان دارای نسبت کمتری است.

وی تصریح کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده اغلب کودکان زیر چهار سال از رفتار خشونت آمیز کمتری برخوردارند اما مشاهده شده این نوع رفتار در کودکان بین سنین 4 تا 6 سال و همچنین کودکان دبیرستانی بیشتر دیده شده است و همچنین دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی از درصد بیشتر خشونت رفتاری و ناآرامی های درونی برخوردار هستند.

قربانعلی افروز اظهار داشت: در صورت ناامنی درونی کودکان و نوجوانان احساس حقارت و عقده های درونی آنها شکل می گیرد و می تواند به احساس خشم نسبت به اجتماع و همچنین دیگر همنوعان خود صورت گرفته و او را تبدیل به موجودی بی قرار و بی قیمت کند. طبق آمار به دست آمده مشخص شده است بیش از 50 درصد نوجوانان بزهکار در شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و ... از اخراجی های نظام تعلیم و تربیت هستند. برای جلوگیری از بزهکاری های کودکان و نوجوانان باید بستر تعلیم و تربیت را برای آنها تبدیل به مکانی امن برگرفته از فرهنگهای بومی کنیم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور تصریح کرد: 67 درصد کودکان و نوجوانان واجد تعلیم و تربیت در بستر نظام آموزش و پرورش قرار گرفته اند و باقی آنها زودهنگام از چرخه تعلیم و تربیت خارج شده اند.

No comments:

Post a Comment