09 February 2010

جمع آوری موبايل دختران دانش آموز مکه باعث شورش آنان شد

جهان
زندان های زنان در مکه مکرمه روز گذشته ميزبان دختران دانش آموز يک مدرسه بود که بر سر تحويل گرفتن تلفن های همراهشان با مسئولان مدرسه درگير شده و شورش کرده بودند.

به گزارش واحد مرکزی خبر،روزنامه عرب نيوز چاپ عربستان سعودی نوشت، در پی جمع آوری تلفن های همراه دانش آموزان يک مدرسه دخترانه در منطقه منصور در مکه مکرمه ، دانش آموزان اين مدرسه دست به اعتراض و رفتارهای خشونت آميز عليه مسئولان مدرسه زدند. دانش آموزان معترض با زندانی کردن رئيس مدرسه در يک اتاق اقدام به شکستن ميزها و صندلی ها کردند و سليندرهای گاز مدرسه را باز کردند.
وزارت آموزش عربستان سعودی ضمن محکوم کردن اقدام دانش آموزان معترض ، چنين اعتراض و شورشی را در تاريخ نظام آموزشی عربستان بی سابقه توصيف کرده است

No comments:

Post a Comment