05 February 2010

همفکران دستگاه ولايت در ترکيه دختر 16 ساله را زنده در گور دفن کردند.

.روشنگری. بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی بستگان يک دختر 16 ساله در جنوب شرقی ترکيه، او را زنده در گور دفن کردند. گناه دخترک اين بود که با پسری آشنا شده بود. پليس با دريافت خبری محرمانه در مورد اين جنايت به خانه دختر که مدينه نام داشت رفت و جسد او را در گودالی که در دو متری زير آشيانه مرغ ها کنده شده بود، پيدا کرد. بستگان مدينه 40 روز قبل به پليس اطلاع داده بودند که او گم شده است. پدر و پدر بزرگ مدينه به اتهام شرکت داشتن در قتل او دستگير شدند.
گزارش پزشک قانوني، داستان خود به خود تکان دهنده ی اين «قتل ناموسی» را باز هم فجيع تر و سبعانه تر ميکند. بنا بر اين گزارش در کالبد شکافی علايم ضرب يا سم در خون ديده نشد اما مقدار زياد خاک در ريه ها و معده موجود بود و در مجموع کليه علايم نشان ميداد که دخترک بيچاره را زنده زنده دفن کرده اند.

No comments:

Post a Comment