31 January 2010

وضعیت نگران کننده یک فعال حقوق کودک در اوین

سایت راه سبز: مریم ضیاء از فعالان حقوق کودک در وضعیت نا مناسبی بسر می برد. یکی از زندانیان تازه آزاد شده با بیان این مطلب اظهار داشته است که شرایط مریم ضیاء نسبت به هفته ی اول بازداشت بسیار تغییر کرده و فشارها بر وی شدت یافته است. این فعال زندانی تنها در هفته ی اول بازداشت امکان تماس با خانوده خود را یافته و در طول مدتی که از بازداشت وی می گذرد، خانواده اش به هیچ وجه امکان ملاقات با وی را نداشته اند. مریم ضیاء فعال حقوق کودک و مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته ی کودک است که در روز دهم دی ماه در منزل خود بازداشت و به اوین منتقل شد.

No comments:

Post a Comment