22 January 2010

پاینده باد ارزش های انسانی در هائیتی، زنده باد جمهوری انسانی


تا آنجایی که به کودکان بر می گردد فقط همین دیروز آماری در روزنامه ها بود که شهادت از چهارصد هزار کودک بی سرپرست در این کشور می دهد. هائیتی را بقول خود رسانه های غربی فقیر ترین کشور نیم کره غربی می نامند.
. پاینده باد ارزش های انسانی در هائیتی
زنده باد جمهوری انسانی
مهران محبوبی
21 ژانویه2009

گزارش ها از هائیتی بسیار است. این کشور 9 میلیونی همراه با جمهوری دومینیکن همسایه اش در جزیری ای در قسمت جنوبی کوبا قرار گرفته است. زلزله اخیر در پایتخت این کشورو شهر های دیگر اطراف آن جمعیتی در ابعاد سه میلیون را در بر می گیرد. خانه ها و ساختمان ها کلا خراب شده است. آمار اتحادیه اروپا کشته ها را به دویست هزار نفر می رساند. زخمی ها و مفقودین و بی سر پناه ها رقمی ده ها برابر را نشان می دهد. یکی از شاهدان عینی که در گروه بین المللی ما "میشن در ایران"* به این کشور رفت و آمد دارد و الان در حال کمک رسانی می باشد به ما گفت که رسانه های آمریکایی دروغ می گویند فقط شما هر تعداد تلفات را می خوانید ضربدر ده کنید. شاهد عینی از نزدیک اینرا بما می گوید.
تا آنجایی که به کودکان بر می گردد فقط همین دیروز آماری در روزنامه ها بود که شهادت از چهارصد هزار کودک بی سرپرست در این کشور می دهد. هائیتی را بقول خود رسانه های غربی فقیر ترین کشور نیم کره غربی می نامند. هائیتی بیش از 200 سال است که مستقل شده و برده داری از آن کشور رخت بر داشته است. سال استقلال این کشور را به 1804 می رسانند. اولین بار سیاهان فرانسه زبان از بند بردگی آزاد شدند. برای همین یک اختلاف بین انگلیسی و فرانسه زبان ها وجود داشته که فرانسه زبان ها از موقعیت بهتری قرار داه است. آخرین دولت این کشور سال 1994 به کمک بیل کلینتون سر کار آمد. الان به اسم سازمان ملل متحد نیرو های نظامی خارجی از جمله کانادا و آمریکا بسیار در شرایط بوجود آمده مورد سرزنش ها قرار دارند. غرب همیشه بخاطر جلوگیری از نفوذ کمونیست در این کشور دولت های دیکتاتور و نظامی را پشتیبانی می کرده است. این آخرین اش هر چند نظامی نیست و سعی کرده دمکراسی از نوع آمریکایی و غربی را در این کشور پی ریزی کند نه تنها موفق نبوده بلکه فساد و دیکتاتوری از سر و کول آن بالا می رود.
مذهب محلی که "وودو" نام دارد یک معضل این مردم بشمار می رود. تنها یک نمونه در همین فاجعه زلزله می شود از این مذهب نام برد و آن سه بزرگ سالی که دو مرد و یک زن بودند یک کودک خردسال را ربوده و طبق مراسم مذهب "وودوو" سعی در خوردن او را داشته اند تا شیاطین که این زلزله را بر سر مردم فرود آورده اند از هائیتی دور شوند. البته آنها دستگیر شدند و نتوانستند به عمل شنیع خود دست بزنند.
مردم هائیتی هیچ روی خوشی به دمکراسی غربی ندارند چون می دانند چه بر سر آنها در مدت این 200 ساله آورده اند و کاملا اعتماد اشان به آنها سلب شده است. در جریان این زلزله خود مردم بیشتر زیر آوار رفتگان را نجات دادند تا نیروهایی که از خارج در عمل نشان داده اند. پسری 5 ساله وقتی نیرو ها بلژیکی تجسس بیشتر را بی فایده دانستند خود مردم با اصرار اشان در تجسس او را یافتند و نمونه های بسیاری دیگر که شاهد این ادعا است. تعداد نجات یافتگان از طرف نیروی های بین المللی به 90 میر سد و این برای آن دویست هزار نفر کشته شده تعداد کاملا نا چیزی است. گزارش ها حتی حاکی از آن است که حتی کسانی که نجات یافته اند از پس جستجو کنندگان غذا از سوپر مارکت ها و اماکن خراب شده بوده اند. آنها در حال جستجو برای بقای زندگی چه غذا و چه وسایل زندگی توانستند هم نوع هایشان را بیابند. یک گزارش دیگر که باعکس نشان میدهد دختری 15 ساله را نشان می دهد که تنها بخاطر دزدیدن یک آینه آرایش توالت زنانه با شلیک نیرو های امنیتی روی زمین قرار گرفته و مردم از پیش او رد می شوند و نگاه اش می کنند. مادر دختر بعد که خبر دار می شود با زجه هایش تنها توجه خبر گزاران را جلب می کند تا عکس و گزارشی از این عمل شنیع عاملین سرمایه پرده برداری کنند. دولت در هائیتی از کار افتاده است و نیرو های آمریکایی و کانادایی سعی در پر کردن جای خالی آن را دارند. تعداد نیرو های آمریکایی به 10 هزار نفر و کانادایی به 2000 نفر تا به این لحظه می رساند. طبق گزارش رسانه ها غربی مردم گشته هائیتی وقتی بسته های غذا کمک رسانی از طرف آمریکا را باز میکنند آنها را کپک زده و فاسد و پر از کرم و حشره می بینند. این مردم را بسیار نگران کرده بود و در شهر دست به تظاهرات علیه این عمل آمریکا می زنند. آنها در انتقاد هایشان به این عمل می گفتند که آمریکا خیلی زود می خواهد از شر ما مردم در هائیتی خلاص شود و با منتقل کردن این غذا های فاسد فکر کردند ما مردم گشته تشخیص امان را هم از دست داده ایم که فرق غذای فاسد و سالم را ندانیم.
در همین روز ها شرکت توریستی امپریال که توریست با کشتی به هائیتی می برد هنوز در مناطق دیگری که از زلزله دور بوده کار خود را قطع نکرده است. مردم هائیتی این عمل را کاملا محکوم کرده اند. در یک قسمت مخصوص توریست سفید پوست ها را نشان میدهد که کاملا با دیوار های محافظ جدا از بقیه مردم در حال آفتاب گرفتن و تفریح هستند. این نقد های بسیاری را میان مردم در بر داشته است. گفتند این مثل این می ماند که شما در مراسم ختم کسی بروید و بساط رقص و پایکوبی براه بیاندازید. البته شرکت مذبور یک ملیون دلار کمک برای زلزله زدگان ارسال کرده و گفته است که در این زمان هائیتی از هر زمان بیشتر به اقتصاد قوی احتیاج دارد. نمی گویند که این پول ها در عرض این 200 سال کجا رفتند که مردم را به چنین روزی نگه داشته اند که قرار است منبعد نرود!؟ مسلم بدانید به همان جیب هاو روال همیشه سرنوشت این مردم رقم خواهد خرد. موقعیت در هائیتی بسیار برای غرب حساس است و راه حلی از هر نظر اقتصادی و سیاسی برای خود ندارد. سال 2006 هم یک طوفان هائیتی را زد که بسیار فاجعه آفرید. این فجایع درست در کنار کوبایی که این همه علیه آن تبلیغات می کنند رخ می دهد. یکی از گزارش های همین غرب از کمک رسانی فوری دکتر های کوبایی خبر می دهند که در محل بسیاری را از مرگ نجات داده اند. حال باید غرب جواب این حیات خلوت دمکراسی اش را در جایی مثل جزایر کارائیب بدهد. چطور شده است که چنین سر یک مردم این همه فاجعه خراب می شود. مگر در ژاپن یا همین کوبا بقل دست هائیتی فجایع ای بسا عظیم تر از این زلزله رخ نداده است.چطور باید این همه کشته در هائیتی بدهد؟! مگر زلزله 7.4 در ژاپن نیامد چند نفر آدم کشته شد؟ آیا تعداد از انگشتان دست تجاوز می کرد یا اصلا کسی کشته نمی شود. کثافات سرمایه داری جهانی بار دیگر خود را بیرون ریخت و می شود گفت هائیتی دنباله رواندا و عراق و افغانستان و یوگوسلاوی تصویری از دنیای امروز ما است. راهی که مردم ایران علیه این بساط و به اسم دمکراسی که از آستین اش طالبان ها و جمهوری اسلامی ها و رواندا و هائیتی در می آید تاباحال نشان جهانیان داده است. آری انقلاب و انقلاب انسانی! مردم ایران در عمل یک انقلاب انسانی برای سر مشقی برای این دنیای پر از کثافت سرمایه داری جهانی در نظر دارند. انقلابی انسانی که نتیجه آن چیزی غیر از یک جمهوری انسانی که حرمت و شان انسان در آن حفظ شود همراه خواهد داشت!

پاینده باد ارزش های انسانی در هائیتی
زنده باد جمهوری انسانی

* Mission in Iran: http://missionfreeiran.wordpress.com/
.

No comments:

Post a Comment