17 January 2010

مدارس كشور در معرض خطر اعتياعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش‌آموزان معتاد در کشور را بیش از 30 هزار نفر اعلام کرد.
علی‌اصغر حسنی در خصوص شیوع اعتیاد میان دانش‌آموزان اظهار داشت:" وجود دانش‌آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که باید به آن رسیدگی کرد."
وی گفت :" برنامه‌ریزی دقیقی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط باید با همکاری یگدیگر اعتیاد را در جامعه از بین ببرند و از ورود این معضل بزرگ میان دانش‌آموزان جلوگیری کنند."
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت:" طرح پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است اما اجرا نمی‌شود
http://www.iranpressnews.com/source/071446.htm

No comments:

Post a Comment