05 November 2009

آمار زنان مطلقه و ازدواج موقت به خاطر نیاز مالی

افزایش آمار زنان مطلقه، افزایش بزهکاری و جمعیت کیفری ناشی از طلاق در زندان‌ها نگران کننده است. زینب رنجبر، معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه، این مطلب را در "نشست هم اندیشی تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت"، عنوان کرد و افزود که با وجود گذشت سی سال از انقلاب هنوز شاهد تأخیر در اصلاح قوانین مربوط به زنان هستیم.

وی در بخشی از سخنانش گفت که طلاق محصول عدم بلوغ فکری و عقلی است. قبلا ً سن قانونی ازدواج دختران 9 سال بود که با تلاش حقوق دانان و تلاشگران حقوق زن به 13 سال ارتقا یافت، اما سن رشد واقعی 18 سال است.

زینب رنجبر همچنین گفت، اغلب زنان به خاطر نیاز مالی تن به ازدواج موقت می دهند و در نگهداری فرزندان حاصل از ازدواج‌های موقت نیز دچار مشکلات مالی می‌شوند. وی در رابطه با قوانین مربوط به زنان گفت که اغلب این قوانین تکلیفی هستند و از حق و حقوق زنان صحبت چندانی در میان نیست.


Translate to English by Google (BETA).

No comments:

Post a Comment