07 June 2010

انتخاب كودك برتر ايرانى در شرايطى كه 20 درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه هستند

ايلنا: ماهنامه تخصصى «كودك» قرار است با برگزارى مسابقه‌اى كودك برتر ايرانى را با در نظر گرفتن «ابتكار»، «هوش»، «زيبايى و تناسب چهره» ارزيابى كرده و پس از برگزيدن، با اهداى كمك هزينه خريد يك دستگاه خودرو، سفر حج و سكه‌هاى طلا خانواده‌هاى آن كودك را تشويق كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اين ماهنامه كه زير نظر انجمن ايرانى روان‌شناسى و انجمن روان‌شناسى بالينى كودك‌‌و‌نوجوان منتشر مي‌شود، مديرمسوولى نام آشنا دارد، مديرى كه سال گذشته يكى از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاى انتخاباتى بود. رضا پورحسين، مديرمسوول اين نشريه همان مجرى ثابت مناظره‌هاى پر حاشيه انتخابات، نزديك به دو سال است اين نشريه تخصصى را منتشر مي‌كند.اين نشريه در دوره انتشار خرداد ماه خود (شماره شصت‌و‌يكم) اقدام به چاپ يك آگهى براى برگزارى اولين دوره مسابقه انتخاب برترين كودك سال ايرانى كرده است.
آگهى كه مطابق آن اين مسابقه براى انتخاب كودكان «نخبه» و «هنرمند» برتر ايران برگزار مي‌شود، خلاق‌ترين كودكان از نظر ابتكار، اختراع و هنرمندي، باهوشترين و با استعدادترين كودكان مورد سنجش قرار مي‌گيرند ؛ همچنين با معلومات‌ترين كودكان ازنظر حفظ قرآن، اشعار و متون، اطلاعات عمومي، شاگرد اول‌ها و د انش آموزان ممتاز بالاى 18 سال ارزيابى شده و كودكان داراى توانمندى جسمانى و بدنى نيز مورد ارزيابى قرارمي‌گيرند. . به گزارش خبرنگار ايلنا ، اما اين تصميم كه قرار است، توسط مجله‌اى با همكارى آموزشي، فرهنگى انديشمندان پايتخت و مجله «كودك» كه از حمايت مادى و معنوى انجمن‌هاى روان‌شناسى و روان شناسان برخوردار است اجرا شود، آنچنان غيركارشناسى است كه فعالان حقوق كودك را به‌شدت متعجب كرده است.

نگاه بازارى به كودكان در مجله كودك موج مي‌زند
بر همين اساس مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از اقدام يك مجله وبا همکاری يک خبرگزاری مجهول(تحت عنوان خبرگزاری کودک و نوجوان،که در حد يک وبلاگ غرحرفه ای است) و يک شرکت تعاونی جهت انتخاب برترين كودك ايرانى در كشور تاكيد كرد: اقدام مجله فوق براى انتخاب كودك شايسته، برخلاف اصول اوليه روان‌شناسى كودك است، چرا كه مطابق با اين اصول،‌مقايسه كردن كودك به اعتماد به نفس كودكان آسيب جدى مي‌زند اين در حالى است كه يكى از اهداف مد نظر در اطلاعيه فوق و رويكرد اين مجله ، افزايش اعتماد به نفس ملى مطرح شده است.
او با اعلام اينكه انتخاب كودك برتر و مطرح شدن آن باعث ايجاد برخى مناسبات منفى در ميان خانواده‌ها مي‌شود افزود: اگر كودكى بر اساس معيارهاى مجله و اين مرجع غيررسمي، نتواند وارد مسابقه شده و يا انتخاب نشود، ممكن است در خانواده‌اى تحقير شده و دچار ناكامى شود و اين ناکامی تا آخر عمر با اين کودک همراه باشد.
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه انتخاب كودك برتر ايرانى به نحوه فوق هرگز تخصصى نيست تصريح كرد: در حال حاضر اكثر كارشناسان اعتقاد دارند كه سيستم نمره‌دهى در مدارس كاربردى نبوده و ايراداتى دارد و در صدد حذف آن هستند اما چنين اقداماتى براى انتخاب كودك برتر، كاملا با اصول كارشناسى و استانداردها تناقض دارد.
يزدانى با بيان اينكه مجله كودك در راستاى انتخاب كودك برتر ايراني، نگاه ابزارى و بازارى داشته و تنها رويكرد آن كسب درآمد بوده، اعلام كرد: نگاه تجاري، در حوزه بزرگسالان عواقب ناگوارى دارد و عواقب داشتن چنين رويكردى در حوزه كودكان به مراتب بيشتر بوده و كودك را دچار معضلات بي‌شمارى مي‌كند.
او در ادامه به شاخص‌هاى مد نظر اين مجله براى انتخاب كودك برتر ايرانى پرداخته و خاطر نشان كرد: شاخص انتخاب كودك نخبه و نخبه‌پرورى در اين مجله از جمله شاخص‌هاى منسوخ است كه رويكرد استبدادى دارد، و در دنيای امروز در مناسبات برابر انسانها رويکرد تقبيح شده است.

داشتن كودك برتر ايرانى در برابر ميليون‌ها كودك خارج از چرخه تحصيل يك ادعا است
يزدانى موضوع «خلاق بودن» كودك را نيز شاخص نادرستى ارزيابى كرد و توضيح داد: تمام كودكان به نوعى خلاق هستند و بايد زمينه بروز خلاقيت و كشف آن فراهم شود؛ كسى نمي‌تواند در مورد خلاقيت كودكان و ميزان آن قضاوت كند چرا كه قدرت قضاوت در مورد خلاقيت كودكان وجود ندارد.
اين فعال حقوق كودك ارزيابى كودك از منظر «زيبايى» و «تناسب چهره» را نگاهى غيرانسانى و استبدادى به حوزه كودكان دانست و يادآور شد: تناسب چهره و زيبايى امرى نسبى بوده و تمام كودكان زيبا هستند، زشتی اساسا در کودکی راه ندارد.
به گفته مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان با وجود داشتن بيش از سه ميليون كودك خارج از چرخه تحصيل در ايران و كودكان كار، ‌امكانات نابرابر آموزشى ميان كودكان ساكن در مدارس حاشيه‌اي، روستايى و عشايري، چگونه مي‌توان ادعای انتخاب کودک برتر در ايران را داشت؟
او در ادامه خواستار موضع‌گيرى رسمى فعالان حوزه كودك نسبت به انتخاب كودك برتر ايرانى توسط مجله «كودك» شده و گفت: در گذشته چنين انتخابى در حوزه بزرگسالان نيز صورت مي‌گرفت كه عواقب آن به نوعى گريبان‌گير جامعه شد در عين حال خطرات اين قبيل گزينش‌ها در حوزه كودكان به مراتب بيشتر است.

مجله كودك شايستگى انتخاب كودك برتر ايرانى را ندارد
به گزارش خبرنگار ايلنا ،تعاونى آموزشي،فرهنگى و هنرى انديشمندان پايتخت كه افتخار برگزارى اين مسابقه را با همكارى خبرگزارى كودك و نوجوانان ايرانى (ايچنا ) و ماهنامه كودك دارد، قرار است تا در قبال ارزيابى برترين‌ها، به كودكان جوايزى مادى اهدا كند .
بر اين اساس عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اقدام مجله كودك براى انتخاب كودك برتر ايرانى اين اقدام را يك فعاليت بازرگانى دانست و خاطرنشان كرد: يك مجله و حتى خبرگزارى مرجع شايسته‌اى براى انجام چنين گزينشى به حساب نمي‌آيد كه بخواهد يك انتخاب سراسرى از كودكان كل كشور انجام دهد اما گويا اين مجله و خبرگزارى غيررسمى با انتشار آگهى مربوط به كودك برتر ايرانى آنچنان جايگاهى براى خود قائل شده است كه گويا از يك ساختار رسمى دولت براى شناسايى طيف وسيعى از كودكان برنامه‌هاى خاصى در دست دارد.
دولت‌آبادى با اعلام اينكه بهتر است عنوان اين برنامه به «كودك برتر به انتخاب مجله» تغيير نام دهد، ادامه داد: انتخاب كودك برتر تنها مي‌تواند در حد يك كار محدود و از سوى انجمن‌ها و حتى در حد مخاطبان يك مجله انجام گيرد و اگر كودكى هم از ميان گزينش‌هاى به عمل آمده به عنوان كودك شايسته معرفى مي‌شود، تنها در سطح مخاطبان ثبت‌نامى مجله بوده و اين كودك برتر براى ايران مطلق نيست.

انتخاب كودك برتر ايرانى در شرايطى كه 20 درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه هستند
شيوا دولت‌آبادى از بنيان‌گذاران انجمن حمايت از حقوق كودكان ضرورت انتخاب كودك برتر در سطح ايران را تاييد نكرد و افزود: با وجود كودكان فقير و خارج از چرخه تحصيل، امكانات نابرابر آموزشى در شهر و روستاها و اعلام اينكه 20 درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه هستند، چنين گزينشى كه در سطح ملى باشد، كار نادرستى بوده و نياز به بررسى دقيق كارشناسى دارد.
او با اشاره به اينكه سازمانى كه براى انتخاب كودك برتر ايرانى اقدام مي‌كند بايد هدف مشخصى را مد نظر قرار دهد افزود:مراجعى مانند سازمان سنجش،وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان‌هاى دولتى كه مرجع مسئول در حوزه كودكان هستند، مي‌توانند چنين گزينشى را انجام دهند كه البته بايد از نظر كارشناسان استفاده كنند اما در حال‌حاضر در نظر گرفتن جوايزى مانند سكه طلا، اتومبيل وساير هداياى مادي، هدف خاصى را كه به نفع كودكان باشد به دنبال ندارد .

كودكان ايرانى امكانات برابر ندارند
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان وجود شاخص زيبايى در ارزيابى كودك برتر ايرانى را نوعى غربال‌گرى غيرمنصفانه دانست و تصريح كرد: زيبايى در اختيار كسى نيست و اين نوع رقابت براى كودكان كه نقشى در ظاهر خود ندارند منصفانه نيست؛ خلاقيت نيز بازخورد و نتيجه امكانات آموزشى و تفريحى ارائه شده به كودكان است كه متاسفانه كودكان ايرانى از نظر برخوردارى از چنين امكاناتى با يكديگر برابرى ندارند و در نتيجه كودكان محروم حتى نمي‌توانند چنين برتري‌هايى را تجربه و تصور كنند.
اين روانشناس بالينى كودك در ادامه با اشاره به اطلاعات مربوط به اين گزينش و تخفيف 10 درصدى براى برخى مهدهاى كودك و كارمندان دولت خاطرنشان كرد: اطلاعات خام اين آگهى ناقص است چراكه به طور دقيق مشخص نشده، كه اين 10 درصد تخفيف كه مجله از آن با نام تخفيف ويژه ياد كرده. در قبال چه ميزان هزينه منظور مي‌شود.
خبرنگار ايلنا، بارها تلاش كرد كه در كنار اين انتقادها نظر و توضيحات مسوولان اين نشريه را هم منعكس كند، اما هيچ‌يك از مسوولان اين نشريه حاضر به گفت‌و‌گو با اين خبرگزارى نشدند. با اين حال اين خبرگزارى همچنان آماده است تا نظرات و توضيحات دست‌اندركاران اين نشريه را به اطلاع مردم برساند.
گزارش: سميه جاهدعطائيان

No comments:

Post a Comment