04 April 2010

تحصيل کودکان در ماشين های قراضه، پول ها در چنگ بسيج و سپاه و ماموران امنيتی

تحصيل 27 دانش آموز در مدرسه ای با گيربکس و کلاج و دنده!
درحاليکه مسئولان آموزش و پروش گلستان از رشد شاخصهای مختلف آموزشی در اين استان خبر می دهند 27 دانش آموز منطقه محروم و عشايرنشين گنبد در فضای نامناسب و در اتوبوس تحصيل می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فضای نامناسب کلاس درس اين دانش آموزان در حاليست که با ساخت يک مدرسه و جلوگيری از بسياری خرجهای اضافی در آموزش و پرورش استان می توان، محيط مناسب آموزشی برای اين دانش آموزان فراهم کرد.

هنوز خاطره نبود پل بر روی رودخانه يسرگچن از ذهن دانش آموزان منطقه فراموش نشده است و تحصيل دانش آموزان خرد در مدرسه سيار، نمونه ای از مشکلات بيشمار در مسائل آموزشی استان است و مسئولان به جای رفع مشکلات، درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند.

کلاس درس دانش آموزان مدرسه "خرد" منطقه عشاير نشين "چال قورت" گنبد با کلاسهای درس ديگر دانش آموزان ايران اسلامی متفاوت است و استعدادهای اين دانش آموزان در اين مدرسه شکوفا می شود.27 دانش آموز منطقه عشاير نشين چال قورت بخش "داشلی برون" گنبد کاووس که از روستای مرزی استان گلستان است، در دو دستگاه اتوبوس سيار به تحصيل می پردازند.
اگرچه مدرسه شان همانند ديگر مدرسه های ايران اسلامي، اتاقهای تو در تو، حياط، کتابخانه، سالن اجتماعات و .. غيره ندارد ولی برخلاف ديگر مدارس چرخ، لاستيک، موتور، ديفرانسيل، گيربوکس و .. دارد و دانش آموزان، مدرسه اتوبوسی شان را دوست دارند.

مدرسه خرد گنبد کاووس دو کلاس درس در قالب دو دستگاه مينی بوس دارد که در يک کلاس آن دانش آموزان پايه اول تا چهارم و در کلاس ديگر دانش آموزان پايه پنجم تحصيل می کنند.

اگر چه ساختمان مدرسه خرد از اتاق اتوبوس تشکيل شد ولی با اتوبوسهای جهان فرق دارد و بجای صندلي، در آن نيمکت و تخته سياه وجود دارد و به جای راننده، معلم مهربانی دارد که به حرفه اش عشق می ورزد.شاگرد شوفر اين مينی بوس، مبصر کلاس و مسافران آن دانش آموزانی هستند که مشقت و سختيهای زمانه را برای کسب تحصيل تحمل می کنند تا در آبادانی ميهن مان، نقش داشته باشند.

دانش آموزان مدرسه خرد همراه با ايل عشاير کوچ می کنند و شش ماه از سال در مدرسه ای در منطقه چال قورت و بقيه سال تحصيلی را در مدرسه روستای " اوتن" که آن نيز به صورت سيار است، تحصيل می کنند.

هرسال اين دانش آموزان از 20 آبان ماه همراه با کوچ عشاير به منطقه چالقورت به مدرسه خرد می روند و ارديبهشت سال ديگر به مدرسه اوتن رهسپار می شوند.

اين دانش آموزان، درس و تحصيل را همراه با درس زندگی در مسر کوچ و زندگی ايلياتی فرا می گيرند تا بتوانند برای ايران اسلامی منشاء خدماتی باشند.

هر روز صبح اين دانش آموزان مسير چند کيلومتری محل سکونت موقت تا مدرسه را به اميد يادگيری و تحصيل طی می کنند و به مدرسه سيارشان می آيند.

دو معلم مدرسه خرد نيز با موتورسيکلت به مدرسه می آيند و از علم آموزی به دانش آموزان منطقه عشاير نشين گنبد، رضايت دارند و می گويند: کارمان را دوست داريم و از خدمت در اين منطقه، شاکر هستيم.

اسحاق خواجه مديرآموزگار مدرسه خرد گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استعدادهای خوبی در اين مدرسه وجود دارد و دانش آموزان مدرسه درس خوان و باهوش هستند.

معدل کل دانش آموزان خرد 16.5 است

وی به معدل دانش آموزان اشاره و اضافه کرد: معدل کل دانش آموزان مدرسه، 16.5 است که نشان از وجود استعدادهای خوب و درخشان در اين مدرسه است.

وی اظهار داشت: اين دو کلاس سيار، ويژه مقطع ابتدايی است و دانش آموزان برای تحصيل در مقاطع بالاتر به مدارس ديگر مناطق می روند.به گفته خواجه، راه اندازی اين مدرسه سيار در جلوگيری از ترک تحصيل و بازماندن از تحصيل دانش آموزان منطقه تاثير بسزايی دارد.

به گزارش مهر، دانش آموزان مدرسه خرد منطقه عشاير نشين گنبد کاووس همانند ديگر دانش آموزان گلستان از برنامه های روزانه درسی و تغذيه رايگان نيز بهره مند هستند و تنها تفاوتشان نوع و شکل ساختمان مدرسه است.

اگرچه اين دانش آموزان با استعداد و نخبه در مدرسه سيار به تحصيل می پردازند ولی تامين برخی نيازها از سوی متوليان امر برای اين مدرسه ضروری به نظر می رسد.

مدرسه خرد در فصل زمستان و ايام سرد سال با بخاری گرم می شود و چندان مشکلی در اين بخش وجود ندارد ولی برای سيستم خنک کننده اين مدارس در فصل تابستان و گرما بايد چاره انديشی شود.

متوقف بودن اتوبوس و نوع شکل آن، گرمای بهار و روزهای تابستان را در اين مدرسه طاقت فرسا می کند و نياز است مسئولان در اين بخش برنامه ريزی کنند.

ساخت مدرسه ثابت ضروری است

علاوه بر اين، ساخت مدرسه ثابت و نوساز در منطقه محروم عشاير نشين گلستان امری ضروری است و می تواند بسياری از مشکلات موجود در مدارس سيار را کاهش دهد.

جامعه عشايری استان گلستان را دو تيپ از عشاير کوچنده اکراد شمال خراسان و عشاير نيمه کوچنده ترکمن تشکيل می دهند که قلمرو زيستی آنان حدود 350 هزار هکتار از مراتع شهرستانهای گنبدکاووس، کلاله و مراوه تپه است.عشاير کوچنده اکراد در قالب 21 طايفه مستقل و هزار و 978 خانوار و بالغ بر 10 هزار و 991 جمعيت همه ساله برای چرای دام خود به اين استان کوچ می کنند و عشاير نيمه کوچنده تراکمه حدود هزار و 552 خانوار که به صورت درون استانی با بردهای کوتاه کوچ می کنند.

No comments:

Post a Comment