16 April 2010

بيش از يکصد دانش آموز در زلزله چين کشته شدند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن، رسانه های محلی چین امروز جمعه خبر دادند در پی فروریختن مدرسه ها و خوابگاه ها در زلزله چین دست کم صد و سه دانش آموز و دوازده معلم جان خود را از دست دادند.

همین منابع از زخمی شدن ششصد و هشتاد و چهار نفر دیگر خبر داده و افزودند هفتاد و سه نفر نیز در خرابه های مدارس زیر آوار مانده اند، اما تعداد دقیق معلمان و دانش آموزان در این گزارش مشخص نشده است.

گفتنی است این مسئله در چین بحث های شدید ایجاد کرده است و خانواده های دانش آموزان ادعا کرده اند مقامات این کشور امنیت را در مدارس برقرار نکرده و در کنترل کیفیت ساختمان ها کوتاهی کرده اند.

میزان تلفات دانش آموزان در زلزله اخیر یادآور تلفات گسترده زمین لرزه سیچوان در سال 2008 می باشد.

No comments:

Post a Comment