31 December 2009

مريم ضيا مدير جمعيت تلاش برای جهانی شايسته ی کودک، بازداشت شدکانون زنان ايرانی: مريم ضيا مدير جمعيت تلاش برای جهانی شايسته ی کودک، صبح امروز پنجشنبه توسط نيروهای امنيتي، در منزلش بازداشت شد. مامورين لباس شخصی صبح امروز به قصد تفتيش منزل و بازداشت مريم ضيا به منزل وی ميروند و از آنجا که ضيا در منزل نبوده است، فرزندان وی را مجبور ميکنند با وی تماس گرفته تا به منزل مراجعت کند، پس از مراجعه وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.
وی پيش از اين نيز سابقه ی بازداشت در تجمع 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير که برای اعتراض به "قوانين نابرابر" تشکيل شده بود را داشته است که به مدت 6 روز در بند 209 زندان اوين بازداشت بود. دادگاه وی در تاريخ 12 تيرماه 1386 در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق تعليقی به مدت دو سال منجر شد.

10 دی 1388    20:17

No comments:

Post a Comment