30 November 2009

میلیونها کودک بازمانده از تحصیل؛ پمپاژ بی سوادی به جامعه


خبرگزاری مهر: معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در حالی که معاون نهضت سواد آموزی از وجود یک میلیون و 800 هزار کودک لازم تعلیم بازمانده از تحصیل خبر می دهد گفت: این آمار غیر واقعی است و هم اکنون چهار میلیون بازمانده از تحصیل در سن آموزش در کشور حضور دارند.
حسن الحسینی افزود: بر اساس تحقیقاتی که در زمان حضور من در آموزش و پرورش انجام شد، بیش از سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت و هم اکنون این رقم به مرز چهار میلیون نفر در سن تحصیل رسیده که این به معنای پمپاژ بی سوادی به جامعه است.
این اظهارات در حالی از سوی حسن الحسینی مطرح می شود که بر اساس تحقیقی که در دفتر آمار سال تحصیلی 87-86 وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته انجام شده است، 709 هزار و 854 دانش آموز در پایه های تحصیلی اول ابتدایی تا اول متوسطه در امتحانات خرداد ماه تجدید و 276 هزار و 440 دانش آموز در سال گذشته مردود شده اند.
این کارشناس مسائل آموزشی درباره علت افزایش بازماندگان از تحصیلان گفت: خانواده های فقیر تحت شرایط سنگین مالی قطعا تمام پول سبد مصرفی خود را صرف هزینه های ضروری تر می کنند و بدین ترتیب فرزندانشان از تحصیل محروم می مانند. کما اینکه هم اکنون این وضع در کشور وجود دارد.
معاون اسبق حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به فقری که در جامعه وجود دارد حتی اگر هم اعتبارات آموزش در سبد مصرف خانوار ایرانی افزایش یابد باز هم تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش خواهند یافت.

No comments:

Post a Comment