16 November 2010

مرکز نگهداري کودکان بي‌سرپرست تبریز تعطیل شد

شهرزاد نیوز: کودکان بی‌سرپرستی که در "خانه کودکان و نوجوانان امید" در تبریز نگهداری می‌شدند، با حکم استانداری آذربایجان شرقی به تعطیل این مرکز، آواره شدند.
به گفته‌ی مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، تعطیلی این مرکز ناشی از " مشکلات قانوني و ثبتي" است که در نهایت طرف شاکی حکم تخلیه سازمان را گرفته است.
محمدرضا صادقی در این رابطه به خبرنگار قدس گفت: "چطور ممکن است مؤسسه اي که تا چند سال قبل وجود خارجي نداشته هم اکنون ادعاي مالکيت زمين را مي کند، در حالي که به نظر مي رسد عمده ترين هدف آنها سود تجاري حاصل از ساخت و ساز در اين زمين مرغوب است. وی تصریح کرد: بايد تکليف يک هزار کودک يتيم و بي سرپرست، دو هزار زن بي سرپرست و سه هزار معلول که از خدمات اين مرکز بهره مند مي شوند، روشن شود".
معاون بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در اظهار نظری پیرامون این قضیه، مشکل را ناشی از "قصور و خیانت" مسؤولان وقت بهزيستي استان در سال 1360 دانست که با وجود امکان ثبت ساختمان به نام مرکز نگهداری از کودکان، از این کار خودداری کرده‌اند. علت هر چه که باشد، کودکانی که در این مرکز نگهداری می‌شدند، بی‌سرپناه شده‌اند.
 

. And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment