19 April 2010

شکم میلیونها کودک گرسنه جهان در گرو بازی های سرگرم کننده کمپانیهای اینترنتی سازمان ملل

شکم میلیونها کودک گرسنه جهان
در گرو بازی های سرگرم کننده کمپانیهای اینترنتی سازمان ملل

عبدل گلپریان
در خبرها آمده است که سازمان ملل حرکت جدیدی را برای کمک به کودکان فقیر و گرسنه جهان شروع کرده است که بر اساس آن به ازای هر کلیک بر روی یک سایت معرفی شده توسط این سازمان، به یک کودک گرسنه در جهان غذای رایگان می رسد. در اين برنامه، كاربران با مراجعه به سايت اينترنتی : http://thehungersit e.com بر روی دكمه زرد رنگ بالاي صفحه كليك كرده و به اين ترتيب به ازای هر كليك، كمپانيهای اسپانسور، هزينه يك وعده غذای رايگان را براي کودکان تقبل مي کنند. بنا به توضیح در همین سایت، این کار یک بازی و سرگرمی رایگان برای کاربرانی است که همراه با تفریح و سرگرمی، گویا قرار است شکم کودکی را آنهم برای یک وعده غذای رایگان از گرسنگی برهانند.

شاید برای هر انسان شریف و کودک دوستی که با این طرح اخیر سازمان ملل مواجه شود، اولین چیزی که به ذهنش برسد این باشد که بگوید چه خوب، کجاست این سایت تا کلیک کنم و دهها بار هم کلیک میکنم که کودکان بیشتری یک وعده غذا بخورند. اما این ظاهر عوامفریبانه طرح سازمان ملل است. این طرح قرار نیست کودکان فقیر و گرسنه را از فلاکتی که خود همین سازمان ملل و دولتهای تشکیل دهنده آن برای کودکان جنگ زده، فقیر، گرسنه و بی سرپرست مهیا کرده اند نجات دهد . حتی اگر بیست میلون نفر در آن واحد بر روی سایتهای مورد نظر سازمان ملل هم کلیک کنند و در همان حال به 20 میلیون کودک در جهان هم یک وعده غذای رایگان برسد، چیزی بجز دادن یک مسکن به یک بیمار لاعلاج که نجات از بیماریش تنها در گرو برچیدن نظام سرمایه داری است نخواهد بود. این فقط ظاهر عامه پسند این طرح است. اما چیزی که در لابلای این طرح برجسته است و خودنمایی می کند، نه سیر کردن شکم گرسنه کودکان بلکه تبلیغ برای بازی سرگرم کننده و تبلیغات برای کمپانیهای تحت نام موسسه های خیریه است. خود طرح این را پنهان نکرده و بصراحت آن را در ذرق و برق " کمک به کودکان فقیر و گرسنه " بیان کرده است. اقدام اخیر سازمان ملل که خبرش از نظرتان گذشت، نشان دهنده دنیای وارونه ای است که دولتها، کمپانیهای بزرگ و نظام کثیف و گندیده سرمایه داری با پشتیبانی نهاد و ارگانهای مختلف سازمان ملل برای بشریت بر روی این کره خاکی و در وهله اول برای کودکان گرسنه ایجاد کرده است. اگر از فقر و فلاکتی که سرمایه داری و دولتهای حامی این نظام برای بشریت ایجاد کرده اند قدری فاصله بگیریم، در عمق این توحش سرمایه، به وضعیت کودکان بی سرپرست، جنگ زده، فقیر و گرسنه در سراسر جهان میرسیم که میلیونها کودک را در بر می گیرد. سازمان ملل و طراحان و دست اندر کاران این گونه برنامه ها می کوشند تا با عوامفریبی به ظاهر" بشر دوستانه شان "، افکار بین المللی را از استثمار سرمایه، از فقر و فلاکت، از گرسنگی و مرگ و میر کودکان بویژه در شمال آفریقا واز تجاوز سازمانیافته ای که توسط دستگاه کلیسا و مذهب علیه کودکان اعمال می شود و در دنیا حاکم کرده اند منحرف سازند.
سازمان ملل و دولتهای تشکیل دهنده و در راس آن دولتهای بزرگ سرمایه داری جهان، برای حفظ و انباشت هرچه بیشتر سود و سرمایه ای که در اختیار گرفته اند، تولید اضافه که عمدتا مواد خوراکی را در بر می گیرد و می تواند چندین برابر از کودکان گرسنه فعلی جهان را از مرگ و گرسنگی نجات دهد، یا نابود می کنند و یا به دریا می ریزند تا مبادا ارزش و کسب سود بیشتر کاهش پیدا کند و همزمان اعلام می کنند که می خواهند به کودکان گرسنه یک وعده غذا بدهند. این چیزی نیست بجز رذالت، بیشرمی و اوج فریبکاری نهادهای سازمان ملل. طرح اخیر سازمان ملل تحت عنوان " کلیک بر سایت اینترنتی منتخب خود و دادن یک وعده غذای رایگان به کودکی گرسنه " نه تنها نمی خواهد و نمی تواند کودکی را از گرسنگی برهاند بلکه چنین برنامه هایی فقط عوامفریبی در راستای کسب سود هر چه بیشتر در دنیای تکنولوژی امروز است. سازمان ملل و طراحان این برنامه به ظاهر فریبنده و کودک دوستانه، با چنین اقدامی، چهره کریه و ضد بشری خود را بیش از پیش به نمایش گذاشته اند. در حالیکه ثروت و هستی 90 درصد مردم جهان و میلیونها کودک گرسنه در دست 10 درصد انگل دنیای سرمایه داری امروز متمرکز شده است و این ثروت می تواند فقر و گرسنگی را براحتی از میان بردارد، اما به این استثمار و چپاول سازمانیافته بسنده نکرده و با ایجاد به اصطلاح "سرگرمی، تفریح و بازی " از یک سو و از سوی دیگر "کسب سود و سرمایه هرچه بیشتری برای کمپانیهای اینترنتی" که صاحبان آن سهامداران بزرگ در سرمایه گذاریهای جهانی هستند و بر روی صندلی های سازمان ملل لم داده اند، ادعا می کنند که می خواهند با یک کلیک بر روی فلان سایت شکم کودکی را آنهم با یک وعده غذا از گرسنگی برهانند. این اوج وقاحت و بی شرمی همیشگی طراحان صاحب سرمایه و گندیدگی نظام سرمایه داری است که سازمان ملل آنرا نمایندگی و عرضه می کند.
نظام سرمایه و قدرتهای بزرگ سرمایه داری جهانی همراه با طراحانشان در مقر سازمان ملل با اینچنین طرح و سیاستهایی، شکم گرسنه میلیونها کودک در سراسر جهان را که با فقر، گرسنگی و مرگ و میر دست بگریبان هستند به گرو گرفته اند و در ازای لذت بردن توانمندان از بازی و سرگرمی و برای پر کردن حساب بانکی کمپانیهای دخیل در این بازی به اصطلاح تفریح و شادی، قرار است لقمه ای غذا در دهان کودکی گرسنه گذاشته شود. این امر تازگی ندارد. دهها سال است که سرمایه داری جهانی افسارش پاره شده و به انتهای گندیدگی رسیده است و دهها سال است که انسان و انسانیت نیازمند دنیایی بدون فقر و گرسنگی است. امروز اما این نیاز فراتر از هر زمانی به اوج خود رسیده است. تنها و تنها سوسیالیسم پاسخ دنیایی انسانی برای کل بشریت و نجات دائمی کودکان از مرگ و گرسنگی بر روی این کره خاکی است. طرحهای به ظاهر فریبنده سازمان ملل را باید افشا کرد، این طرح یعنی به گرو گرفتن شکم گرسنه کودکان در ازای تفریح و سرگرمی و ثروتمند کردن هرچه بیشتر کمپانیهای اینترنتی. به این پوسیدگی و این درنده خویی نظام سرمایه داری باید تف انداخت و به آن پایان داد و دنیایی آزاد، برابر و انسانی را بنیاد گذاشت که در آن هیچ کودکی گرسنه نباشد.No comments:

Post a Comment