16 February 2010

احمد بهاری نوجوانی که در کودکی مرتکب جرم شده بود از مرگ نجات یافته و امروز آزاد شد

احمد بهاری که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم ابوالفضل رمضانی بازداشت و از تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۵ در زندان محبوس بود تا اینکه افراد خیر و خانواده موکلم مدتها در صدد اخذ رضایت بودند که در نهایت خانواده محترم مقتول به نامهای آقای مرتضی رمضانی و خانم فاطمه کورگلی عفو از قصاص نموده و این نوجوان از مرگ نجات و با تصمیم قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان امروز آزاد شد.

موکل در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۵ پس از دستگیری در مرجع قضایی اظهار می دارد که:من مقابل منزل نشسته بودم، مقتول و امید به قصد نزاع با من به درب منزل آمدند سعید (مقتول) به من حمله کرد و با یک ضربه چاقوی بلند دست چپ من را مجروح کرد من روز زمین افتادم و با یک ضربه دیگر به کمرم زد من برای دفاع از خود با چاقویی که در اختیار داشتم از ناحیه سینه ضربه ای وارد کردم و مقتول به زمین افتاد. او در تمام مراحل دادرسی اعلام کرد از خود دفاع نمودم.

با وجود دلایل قوی و محکمه پسند سه نفر از قضات شعبه ۷۱ دادگاه کسفری استان تهران حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده و دو نفر دیگر نظر به دفاع مشروع داشتند که در نهایت شعبه یازدهم دیوانعالی کشور بدون درنظر گرفتن دفاعیات و محتویات پروندهٰ دادنامه صادره از شعبه ۷۱ کیفری استان را تایید می نماید.

مجددا از تمام کسانی که در خصوص رضایت از اولیاءدم این پرونده زحمت کشیده و تلاش کردند سپاسگزارم.


 نوشته شده در شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 17:34 توسط محمد مصطفایی

No comments:

Post a Comment