13 November 2009

تبدیل تدریجی مدارس به مساجد
شهرزادنیوز: فعالیت 4 هزار"مدرس سیاسی"، برای مقابله با آنچه که از نظر مقامات جمهوری اسلامی "تهاجم فرهنگی بیگانگان" نامیده می شود، بزودی در مدارس آغاز خواهد شد.
شهرزادنیوز: فعالیت 4 هزار"مدرس سیاسی"، برای مقابله با آنچه که از نظر مقامات جمهوری اسلامی "تهاجم فرهنگی بیگانگان" نامیده می شود، بزودی در مدارس آغاز خواهد شد.
زهرا پناهی روا، معاون فرهنگی و هنری "دفتر فضا سازی قرآنی و گسترش نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش"، ضمن بیان این مطلب افزود که وظیفه اصلی این کارشناسان آگاه کردن دانش‌آموزان "از فتنه‌های دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی" است.
به گفته وی، تاکنون دو هزار مربی تربیت بدنی ی همسو با معیار های دفتر فضا سازی قرآنی در مدارس نیز، به کار گماشته شده‌اند.
پیش از این نیز خبر تشکیل 6 هزار واحد بسیج در مدارس ابتدایی و همچنین استقرار دایمی روحانیون در مدارس منتشر شده بود.


No comments:

Post a Comment