29 September 2009

اول مهر و بازگشائی مدارس

دانش آموزان مدارس در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند که در سه ماه تعطیلات تابستان بجای استراحت، مسافرت و تفریح و شادی، بازی و سرگرمی، در خیابانها و در منازل خود همراه پدران، مادران، خواهر و برادر و معلمانشان آماج وحشیانه ترین سرکوبهای قرون وسطائی حکومت اسلامی قرار گرفتند. تنی چند از همقطاران و همکلاسی هایشان توسط مزدوران حکومت اسلامی به قتل رسیدند. علی رضا 12 ساله را در مراسم چهلم ندا با کوبیدن باتون بر سرش کشتند.. تنی چند از همقطاران و همکلاسی هایشان توسط مزدوران حکومت اسلامی به قتل رسیدند. علی رضا 12 ساله را در مراسم چهلم ندا با کوبیدن باتون بر سرش کشتند. به قلب کوچک و پر از امید و آرزوی اشکان شلیک کردند و نو جوانان بسیاری را در خیابان و بازداشتگاهها مورد اذیت و آزار، شکنجه و تجاوز قرار دادند. کودکان و نونهالان در حالی سال تحصیلی جدید بر سر میز کلاسها می نشینند که تجربه سه ماه از قتل و خونریزی حکومت اسلامی را پشت سر گذاشتند. در دنیای امروز و دنیای شایسته کودکان تنها شنیدن یک صدم از وحشی گری و جنایات این رژیم به گوش کودکان، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
سال تحصیلی جدید اما برای کودکان و با مشاهده و روبرو شدن با آنچه که بر سرشان گذشت، تنفر و انزجار عمیق از حکومتی را با خود داشت که روزانه در کوچه و خیابان نسبت به کوچک و بزرگ اعمال می کنند. فقر و تنگدستی همیشگی و روزانه، محرومیت از نیازهای ابتدایی کودکان در مدارس، محرومیت کودکان مهاجر از تحصیل، زندانی کردن و اعدام کودکان، اعتیاد، فقر، کار، خواب و زندگی خیابانی و صدها قلم دیگر از این بی حقوقی و لگد مال شدن حقوق کودک در نظام اسلامی را باید بدان افزود. در چنین شرایطی است که کودکان سال تحصیلی جدید را آغاز و بر صندلی و نیمکتهای مدارس می نشینند.
فراهم شدن چنین جهنمی برای کودکان توسط حکومت جمهوری اسلامی مختص ایندوره و سال 88 نیست. بارها و بارها گفته ایم که ضدیت با حقوق انسان و در راس آن ضدیت با حقوق کودک در تمام عمر این رژیم، هویت، قوانین و ارکان آنرا تشکیل می دهد. تغییر بنیادی در زندگی و آموش کوکان، ایجاد امکانات و رفاهیات در مدارس، امید به آینده و تامین دنیایی شایسته کودکان، توجه به حرمت، کرامت و شخصیت کودک، برسمیت شناسی حق و حقوق کودکان مهاجر و خانواده هایشان، تنها با سرنگون شدن حکومت اسلامی ممکن و میسر است. خوشبختانه این روند مدتهاست که آغاز شده است. جامعه در تب و تاب رسیدن به آرزوهای انسانی خود و نو نهالان خود دارد قدم برمی دارد. به امید آن روز که یکی از همین روزهاست، که کودکان در ایران را از نکبت و جهنمی که این رژیم اسلامی ساخته و پرداخته است برهانیم. در اول مهر امسال یاد و خاطره اشکان، علی رضا و دهها و هزاران کودکی که حکومت اسلامی طی حاکمیت سراپا ضد کودک خویش آنان را از حقوق پایه ای در تحصیل، شادی و زندگی محروم و به کام مرگ فرستاد عزیز و گرامی بداریم. به امید سرنگونی حکومت اسلامی و ایجاد دنیائی شاد، خلاق و انسانی برای کودکان.

No comments:

Post a Comment